nieuws

10 november 2017VVT Nieuws

Zorg om zorgkosten

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer het debat met de nieuwe minister van Financiën gevoerd in de Algemene Financiële Beschouwingen. In het debat is kort stilgestaan bij de uitgaven voor de zorg.

Vanuit de Kamer is opgemerkt dat de zorgkosten de snelst stijgende post is op de Rijksbegroting. De kosten stijgen van circa 69 miljard naar circa 82 miljard (met meer dan 4% reële groei per jaar). Het jaarlijkse budget zal in 2021, aan het einde van de kabinetsperiode, maar liefst 8 miljard hoger zijn dan in 2017, oftewel, ter vergelijking: de groei van de zorgkosten is evenveel als het totale budget voor de krijgsmacht. Zoals een Kamerlid zei: “het koekoeksjong van de collectieve uitgaven”.

Na jaren van beheersing van zorgkosten groeien deze grofweg twee keer zo hard als onze economie en iedereen snapt dat dit op de lange duur moeilijk houdbaar is, zowel bij de overheid als bij de burgers zelf

Investering verpleeghuiszorg

Naast de zorg om de zorgkosten werd de voorgenomen investering in de verpleeghuiszorg met 2,1 miljard breed ondersteund, net als het voorgenomen abonnementstarief in de Wmo dat stapeling van zorgkosten voor burgers tegengaat.

Ten aanzien van de investering in de verpleeghuiszorg is benadrukt dat het een hele uitdaging zal zijn om genoeg gekwalificeerde mensen te vinden om de investering te gaan uitvoeren. Dit kabinet dient ook samen te werken met de zorgsector om te bekijken hoe de zorgkosten in de touwen gehouden kunnen worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat het extra personeel in verband met die 2 miljard extra die aan verpleeghuizen uitgegeven kan worden, op een goede manier gevonden wordt. In dit kader bestaat steun voor de inzet op hoofdlijnenakkoorden, waarbij wordt voortgebouwd op de akkoorden die onder kabinet-Rutte-II gesloten zijn.

Vanuit de Kamer is het nieuwe kabinet gevraagd om een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid naar de toekomst van de zorg en hoe een solidair zorgstelsel, waar vele mensen dag in, dag uit hard in werken, betaalbaar en houdbaar gehouden kan blijven.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Michiel krijvenaar

Michiel Krijvenaar

Laatste nieuws