nieuws

21 november 2017VVT Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wordt het wettelijk minimum (jeugd)loon aangepast. De bedragen zoals opgenomen in FWG schaal 5 van de cao VVT zijn daaraan gelijk.

Per 1 juli 2017 zijn de regels voor het minimumloon veranderd. De leeftijd voor het 'volwassen' wettelijk minimumloon is omlaag gegaan van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog. Salarisschaal FWG 5 uit de cao VVT verandert mee. Zie hierover ons bericht van 24 mei 2017.

FWG 5 per 1 januari 2018

           FWG 5 vanaf 1 januari 2018        

 

Leeftijd

 

Maandsalaris €

Periodesalaris €

Uurloon* €

 

16 jaar

WML

544,40

501,12

3,48

 

17 jaar

WML

623,30

573,12

3,98

 

18 jaar

WML

749,55

689,76

4,79

 

19 jaar

WML

867,90

799,20

5,55

 

20 jaar

WML

1.104,60

1.016,64

7,06

 

21 jaar

WML

1.341,30

1.234,08

8,57

 

22 jaar e.o.

WML

1.578,00

1.451,52

10,08

 

*Uurloon ex art. 1.1 lid 15 sub a (1878)

 

           

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon-2018

 

 

 

 

Laatste nieuws