nieuws

30 oktober 2017Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Terugkoppeling tweede bijeenkomst landelijke monitor commissie HbH schaal

Op 11 juli 2017 hebben ActiZ BTN, FNV en CNV een bestuurlijk akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt die naar de mening van ActiZ voldoende waarborgen bieden om met partijen een proces in te gaan dat moet leiden tot de invoering van de loonschaal HbH per 1 april 2018.

In het verlengde daarvan zijn afspraken met VWS gemaakt over onder meer de monitoring van contracteringen op basis van de AMvB reële tarieven die momenteel en de komende periode plaatsvinden. Daartoe is een monitorcommissie geformeerd die (vooralsnog) eenmaal per maand bijeen komt.

Woensdag 12 oktober jl. heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden van de landelijke monitor commissie HbH schaal. Tijdens deze bijeenkomst zijn vooral verdere afspraken gemaakt over het monitoringproces dat de partijen met elkaar doorlopen. Afgesproken is dat de koepelorganisaties ActiZ, BTN, CNV, FNV en VNG vragen en signalen van hun leden kunnen inbrengen. Het ministerie van VWS stelt op dit moment een onafhankelijke deskundige aan die de commissie zal ondersteunen.

Het uitgangspunt van ActiZ is dat partijen met behulp van het kostprijsmodel HbH op lokaal niveau proberen tot een kostprijs te komen die reëel is. Lukt dat niet, dan kan een aanbieder zich bij ons melden. Wij kunnen de situatie dan aanhalig maken bij de landelijke commissie. De onafhankelijk deskundige zal de situatie dan beoordelen. Wanneer blijkt dat een aanbieder of gemeente zich niet aan de regels houdt wordt deze aangesproken door zijn eigen koepel. Mocht dit geen effect hebben, dan kan VWS interveniëren.

Voor vragen n.a.v. dit bericht of het doorgeven van bijzonderheden inzake de HbH contractering kunt u contact opnemen met Jasper Ebels, j.ebels@actiz.nl of met Hayet Amrati, h.amrati@actiz.nl

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
ActiZ

Laatste nieuws