nieuws

14 september 2017VVT Nieuws

SCP-rapport brengt de leefsituatie in verpleeg- en verzorgingshuizen in beeld

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde het rapport ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’. Voor het onderzoek is de groep ouderen die permanent in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen op een aantal belangrijke aspecten van hun leefsituatie bekeken. De resultaten van het rapport laten volgens ActiZ zien dat de (politieke) aandacht voor verpleeghuiszorg terecht en noodzakelijk is. De gegevens zijn verzameld van april 2015 - april 2016. Vragen die worden behandeld zijn: Waarom zijn de verpleeg- en verzorgingshuisbewoners verhuisd naar een verpleeghuis? Hoe is het met hun gezondheid gesteld? Hoe vaak hebben ze contact met hun vrienden en familie? Ontvangen zij hulp van mantelzorgers bij dagelijkse activiteiten, naast de hulp van professionals?

Kerncijfers

Dit rapport biedt een overzicht van de leefsituatie van ouderen die permanent deze instellingen wonen. Er is een factsheet gemaakt van de kerncijfers.

Deze informatie over de leefsituatie is voor de ouderenzorg belangrijk, omdat er veel veranderd is in het beleid voor deze kwetsbare mensen in onze samenleving.

  • Er wonen in 2015 circa 117.000 ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. 60% van de bewoners zijn vrouwen van 80 jaar of ouder.
  • Vrijwel alle bewoners kampen met (ernstige) lichamelijke beperkingen. Driekwart heeft geheugenklachten, 40% heeft dementie.
  • Tweederde van de bewoners krijgt wekelijks bezoek, vooral van hun partner en kinderen.
  • Driekwart van de bewoners ontvangt naast de zorgverlening van het personeel in het tehuis ook hulp van (een van hun) familieleden.
  • Een kwart van de ouderen in instellingen zegt zelden of nooit buiten te komen. 

Onderzoek

SCP-onderzoekers Debbie Verbeek-Oudijk MSc. en dr. Cretien van Campen verrichtten dit onderzoek op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rapport is gebaseerd op informatie uit het onderzoek Ouderen in Instellingen, waarbij tussen april 2015 en april 2016 ruim 1600 oudere verzorgings- en verpleeghuisbewoners zijn bevraagd. Ruim 950 van de ouderen was zelf in staat om de vragen te beantwoorden. Voor de overige bewoners zijn de vragen beantwoord door een familielid en de eerst verantwoordelijke verzorgende, omdat de oudere zelf (vergaande) cognitieve beperkingen en/of dementie had. 

Binnenkort verschijnt Rapport “Gelukkig in een verpleeghuis?”

Het SCP publiceert 21 september 2017 nog een rapport over de verpleeghuizen. In het rapport Gelukkig in een verpleeghuis? komen de ervaringen en oordelen van bewoners over de kwaliteit van hun leven en de verzorging aan bod. De gegevens voor dit rapport zijn verzameld door middel van interviews met bewoners die hierover persoonlijk konden worden bevraagd.  

Lees Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen.  

Lees de factsheet  Kerncijfers leefsituatie ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. 

Lees het ActiZ artikel Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws