nieuws

kwaliteit
20 juli 2017VVT Nieuws

Indicatoren basisveiligheid in ontwikkeling

Voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden nieuwe indicatoren basisveiligheid ontwikkeld. Deze gaan over 4 thema’s en zullen in 2018 van kracht worden. De uitvraag over 2017 zal nog gebruik maken van dezelfde set als over 2016.

 

Leren en verbeteren

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (zie hoofdstuk 3) bepaalt dat er op 4 thema’s van basisveiligheid indicatoren ontwikkeld moeten worden, te weten:

  • Medicatieveiligheid
  • Decubituspreventie
  • Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Preventie van acute ziekenhuisopname

Belangrijk uitgangspunt is dat de indicatoren informatie opleveren die bruikbaar is voor professionals in de praktijk om te leren en verbeteren. Verenso en V&VN zijn de trekker van de opdracht om de nieuwe indicatoren te ontwikkelen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de stuurgroep kwaliteitskader, waar ActiZ deel van uitmaakt.

 

Meetjaar 2017

Omdat de nieuwe indicatoren tot het eind van het jaar nog in ontwikkeling zijn zal de uitvraag over 2017 nogmaals gebruik maken van dezelfde set als over 2016. Over de aanlevering van deze gegevens ontvangt u in een later stadium bericht.

 

Ontwikkeling en pilot

De indicatoren worden ontwikkeld in samenspraak met de praktijk. Via groepsgesprekken met professionals is geïnventariseerd welke informatie per thema relevant is om op te halen. Niet alleen verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook andere beroepsgroepen zoals specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en apothekers hebben hieraan bijgedragen. Met indicator-experts wordt gewerkt aan de uiteindelijke formulering van de indicatoren.

Voor een zorgvuldig proces worden de indicatoren in het najaar van 2017 in een pilot getest. Doen ze wat ervan wordt verwacht? Leveren ze in ieder geval informatie op om te leren en verbeteren? Daarna zullen ze in 2018 voor het eerst landelijk gebruikt gaan worden. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

 

Doorontwikkeling

Komen tot goede en bruikbare indicatoren is een proces van jaren. Daarom stopt de ontwikkeling niet met de invoering in 2018, maar zullen de indicatoren ook daarna worden doorontwikkeld. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om van proces- of structuur indicatoren (is iets wel goed geregeld) te komen tot resultaatindicatoren (en wat merkt de cliënt er nu van?).

 

Vragen

Heeft u vragen over het kwaliteitskader?

Op de website van het Zorginstituut vindt u bij het webinar ook een overzicht van Veelgestelde Vragen

Of neem contact op met Karin van Rossenberg: k.van.rossenberg@actiz.nl

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0911

Gerdienke Ubels

Laatste nieuws