nieuws

24 juli 2018VVT Nieuws

55 Miljoen extra voor cliëntondersteuning

Minister De Jong heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij uiteenzet hoe hij de in het Regeerakkoord afgesproken 55 miljoen euro voor onafhankelijke cliëntondersteuning in deze regeerperiode wil inzetten. Met de extra middelen wil hij met gemeenten, zorgkantoren en alle andere betrokken partijen een impuls geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning.

In de brief worden actielijnen beschreven, naast de activiteiten waarop de middelen worden ingezet.

Volgens de minister is het allereerst nodig meer inzicht te krijgen in het aanbod en de behoefte. Een onderzoek naar de behoefte is al gaande.

Actielijnen

  1. Meer inzicht in de behoefte naar cliëntondersteuning. Als het gaat om de curatieve zorg is het bijvoorbeeld de vraag of cliëntondersteuning in het ziekenhuis moet zijn of niet. En hoe staat het dan met de onafhankelijkheid?
  2. Cliëntondersteuning bij de ‘toegang’ organiseren
  3. Bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning
  4. Deskundigheid en kwaliteit bevorderen, met name t.b.v. specifieke doelgroepen.

Activiteiten inzet middelen

  1. Onderzoeken
  2. Verbetertrajecten door bestaande en nieuwe koplopergemeenten
  3. Verbetering communicatie gemeenten en zorgkantoren
  4. Ontwikkel – en verbetertrajecten voor specifieke doelgroepen in sociaal domein en Wlz
  5. Werken aan deskundigheid van cliëntondersteuners

Zie hier de brief aan de Tweede Kamer. 

Voor meer informatie

In de Wmo en Wlz is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning wettelijk verankerd. Er is in 2017 ook onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom cliëntondersteuning.

Zie het bericht Brief Tweede Kamer over onafhankelijke cliëntondersteuning in Wmo en Wlz voor meer informatie.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443

Laatste nieuws