nieuws

19 juni 2017Kwaliteit, VVT Nieuws
delen

Oproep aanmelden van instrumenten voor cliëntervaringen

Heeft u een geschikt instrument om cliëntervaringen vast te stellen? Meld dit dan vóór 1 juli 2017! De eerste stap van deze ontwikkelopdracht uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is het inventariseren van instrumenten die in de praktijk benut zijn en geschikt waren.

 

Het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, samen leren en verbeteren’ is in gebruik genomen. Daarin wordt zorgorganisaties gevraagd om minimaal één keer per jaar cliëntervaringen te verzamelen door middel van een erkend kwantitatief dan wel kwalitatief instrument. Daarbij geeft het kwaliteitskader aan dat het instrument de subjectief ervaren bijdrage van de organisatie aan de kwaliteit van leven van de cliënt meet / vaststelt. Zorgorganisaties willen voor zichzelf veelal vaker/continu zicht hebben op ervaren kwaliteit van leven van hun cliënten.

 

In 2017 ligt er een ontwikkelopdracht voor de sector om tot een set erkende instrumenten te komen. Zorgorganisaties kunnen vervolgens kiezen welk erkend instrument daaruit zij het meest bruikbaar vinden in hun organisatie, passend bij hun visie, kernwaarden en eigen dynamiek van leren en verbeteren.

 

Binnen de stuurgroep ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ hebben Patiëntenfederatie Nederland en LOC Zeggenschap in zorg een coördinerende rol bij het verzamelen van beschikbare instrumenten. Uiteindelijk beslist de gehele stuurgroep – waar ook ActiZ deel van uitmaakt - over de te volgen procedure voor selectie van instrumenten. Voor deze procedure wordt door de stuurgroep een onafhankelijke commissie ingesteld en worden criteria vastgesteld.

 

Patientenfederatie Nederland en LOC en andere leden van de stuurgroep vinden het belangrijk om zoveel mogelijk bestaande instrumenten mee te kunnen nemen in de inventarisatie en selectie. Er zijn immers al veel mooie instrumenten beschikbaar om cliëntervaringen vast te stellen. Daarom een oproep om deze instrumenten aan te melden vóór 1 juli 2017.

 

Heeft u een instrument dat mogelijk voor selectie in aanmerking komt, vul dan bijgaand formulier in en mail dat naar loc@loc.nl of c.vanhaastert@patientenfederatie.nl (graag vermelden: inventarisatie kwaliteitsinstrumenten). We verzoeken u om ActiZ in de CC te zetten m.smits@actiz.nl.

  • Heeft u een instrument ontwikkeld in het kader van Waardigheid en Trots, neem dan contact op met uw themacoördinator. Zij ondersteunen waar nodig.
  • Benut u een instrument dat in de Kwaliteitwijzer van Vilans is opgenomen https://kwaliteitwijzer.vilans.nl/ van Vilans, dan hoeft u geen aanmelding te doen. Deze instrumenten worden al meegenomen.
  • Benut u een instrument dat opgenomen is in de inventarisatie van het Nivel, dan hoeft u ook geen actie te ondernemen. Deze instrumenten worden al meegenomen. Informatie over de inventarisatie is op te vragen bij m.smits@actiz.nl
  • Heeft u een instrument waarvan u vermoedt dat meerdere organisaties dit instrument benutten, neem dan contact op met Willeke Krijgsheld (w.krijgsheld@loc.nl) om te vragen of dit instrument al bij hen is aangemeld.

 

Heeft u vragen over deze oproep dan kun u zich wenden tot Marie-Josée Smits (m.smits@actiz.nl of 0617401027).

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0911

Gerdienke Ubels

Laatste nieuws