nieuws

16 mei 2017VVT Nieuws, Werkgeverschap
delen

Informatie herverzekering van het derde WW-jaar

Vorige week is in de Stichting van de Arbeid (StAR) overeenstemming bereikt over de herverzekering van het zogenaamde derde WW-jaar. Dit vloeit nog voort uit het sociaal akkoord dat in 2013 is overeengekomen. Wat betekent dit voor de CAO VVT? In onderstaande documenten treft u nadere informatie aan over de afspraken die zijn gemaakt.

Cao-partijen moeten nog een definitieve beslissing nemen over het al dan niet herverzekeren van het derde WW jaar. Naar verwachting zal een eventuele herverzekering pas per 1 januari 2018 kunnen plaatsvinden. In het najaar van 2017 zullen cao-partijen zich beraden over de vraag of we in de CAO VVT tot een herverering gaan komen. Als dat het geval is hebben we de keuze om:

  • De herverzekering onder te brengen binnen de constructie die in de StAR is overeengekomen
  • Een eigen voorziening te creëren (bijvoorbeeld via het A&O fonds)
  • Als eigen risicodrager op te treden

Over de te maken keuzes zal afstemming plaatsvinden binnen de brancheorganisaties in de zorg (BOZ). 

Zie ook ons eerdere bericht hierover

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0671

Laatste nieuws