nieuws

20 april 2017VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg
delen

Werkconferentie Samenwerking in de wijk

Hoe kan de samenwerking in de driehoek eerstelijns zorg (huisarts, paramedici en farmarcie), wijkverpleging en het sociale domein versterkt worden? Die vraag stond centraal tijdens de werkconferentie Focus en reflectie op samenwerking in de wijk op 19 april.

Meer mensen blijven langer thuis wonen en hebben daar complexere zorg nodig. In toenemende mate nemen zij de touwtjes ook zelf in handen. Een goede afstemming en samenwerking tussen alle partijen die dit mogelijk maken, is van cruciaal belang. Tijdens de werkconferentie werden samenwerkingsinitiatieven vanuit verschillende hoeken van het land gepresenteerd. Professionals, beleidsmakers en bestuurders bespraken tegen welke vraagstukken zij aanlopen en hoe die aangepakt kunnen worden.

Vertegenwoordigers van de driehoek gemeenten (wethouder Miriam Pauwels namens de VNG), de eerstelijn (huisarts Hiltjo Graafland) en de zorgorganisaties (Maarten van Rixtel, bestuurslid van ActiZ) trapten de middag af met een plenair gesprek. Hun gedeelde ervaring is dat de verbinding tussen de drie domeinen veel oplevert, maar niet vanzelf tot stand komt. Systemen sluiten nog niet goed op elkaar aan en het kost tijd om elkaar te leren kennen en tot een gezamenlijke werkwijze te komen.

2017-04-19-PHOTO-00000015

Maarten van Rixtel: “Gezamenlijk leveren we een enorme prestatie om de zorg en ondersteuning veel meer individueel en op maat te organiseren. De wijkverpleegkundige vervult daarbij van nature een belangrijke brugfunctie en is in staat de verbinding tussen cure, care en welzijn te maken. We zien echter ook dat de systemen nog niet goed op elkaar aansluiten. En dat men soms nog moet wennen aan de autonome, professionele rol die de wijkverpleegkundige daarin heeft. Daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan over onze gezamenlijke waarden en goede voorbeelden uit te wisselen.”

De rest van het programma bestond uit workshoprondes, waarin de aanwezigen met elkaar aan de slag gingen en een plenaire afsluiting, waarin de opbrengsten van de middag besproken werden. Het opleiden van voldoende wijkverpleegkundigen en het zorgen voor structurele financiering van samenwerking, kwamen daarbij als belangrijke aandachtpunten naar voren. Binnenkort wordt een uitgebreid verslag van de bijeenkomst gepubliceerd.

20170419_165903

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Hillie-Beumer-ActiZ-65px-web

Laatste nieuws