nieuws

Digitale ontwikkelingen ActiZ
22 maart 2017VVT Nieuws

Personenalarmering met professionele opvolging vrijgesteld van btw

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 maart 2017 beslist dat personenalarmering voor ouderen is vrijgesteld van btw als de alarmopvolging wordt verzorgd door professionals in de zin van de Wet BIG. Volgens de rechter is dan sprake van één prestatie waarvoor een btw-vrijstelling geldt.

In de betreffende zaak - aangespannen door Zorggroep Drenthe- ging het om personenalarmering zonder tussenkomst van alarmcentrale of callcenter en waarbij de alarmeringsdienst is bemand door verpleegkundigen of verzorgenden IG, die indien nodig direct hulp kunnen verlenen.

 

Belastingdienst argumenteerde dat deze alarmopvolging los moest worden gezien van de personenalarmering, die volgens de Belastingdienst als een afzonderlijke dienst moest worden belast. Het gerechtshof meent echter dat sprake is van één prestatie met een van btw vrijgesteld karakter:

 

"De totale personenalarmeringsdienst van belanghebbende is dus één dienst, die ertoe strekt aan cliënten paramedische zorg of thuiszorg te verlenen bij calamiteiten. De deskundige beantwoording van de oproep en de opvolgzorg vormen de hoofdprestatie en de technische diensten vormen de bijkomstige prestaties, die het verlenen van de hoofdprestatie faciliteren."

 

Wat betekent dit?

Personenalarmering is in 2014 door het ministerie van Financiën uitgezonderd van de btw vrijstelling om oneerlijke concurrentie tegen te gaan met commerciële alarmcentrales. Deze uitspraak maakt duidelijk dat aanbieders van personenalarmering die zelf alarmopvolging verzorgen met inzet van volgens de Wet BIG geregistreerde professionals volgens het gerechtshof één enkele gezondheidskundige dienst verrichten. Als u nu btw betaalt over personenalarmering maar belang heeft bij vrijstelling, dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen bij de inspecteur. 

 

 

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws