nieuws

01 december 2016VVT Nieuws, Zorg

Geriatrische Revalidatiezorg : tarieven 2018 per mei 2017 beschikbaar

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft middels een circulaire laten weten de informatie over prestaties en tarieven met ingang van komend jaar, eerder te publiceren. De prestaties en tarieven voor 2018 zullen dan ook 1 mei a.s. door de NZa bekend worden gemaakt.

De volledige circulaire vindt u hier.

 

Laatste nieuws