nieuws

09 december 2016Financiering, Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

ActiZ roept Tweede Kamer op tot ‘boter bij de vis’ voor betere verpleeghuiszorg

ActiZ is blij dat er donderdag 8 december een aantal relevante moties zijn ingediend in het debat in de Tweede Kamer. Deze moties dragen bij om de zorg in verpleeghuizen verder te verbeteren. Maar ActiZ vindt dat er dan ook ‘boter bij de vis’ moet: er zijn per direct hogere tarieven nodig om goede zorg met voldoende personeel aan ouderen in verpleeghuizen te blijven leveren.

Kamerbrede motie om het manifest  van Hugo Borst en Carin Gaemers te omarmen

De Kamer verzocht de staatssecretaris van VWS om voor 9 januari 2017 aan te geven hoe hij uitvoering gaat geven aan het genoemde manifest. ActiZ heeft na het verschijnen van het manifest aangegeven positief te staan tov de aangegeven punten om de verpleeghuiszorg verder te verbeteren. "Als we de handen ineen kunnen slaan en als samenleving meer geld beschikbaar stellen voor de zorg voor onze ouderen, dan juich ik dat alleen maar enorm toe," aldus Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ op Radio 1. ActiZ is van mening dat er naast minder bureaucratie ook geïnvesteerd moet worden in personeel: Reactie ActiZ op manifest over ouderenzorg.

 

Motie CDA over afschaffen op- en afslagen in de Wlz inkoop

De Kamer verzoekt het kabinet om aan zorgorganisaties die aan alle wettelijke eisen voldoen. automatisch 98% van het NZa maximale tarief toe te kennen. ActiZ vindt dat zorgkantoren reële tarieven moeten betalen voor de zorg die zij bij zorgorganisaties inkopen. In het persbericht van ActiZ van 1 december jl. gaven we aan dat verpleeghuisbewoners steeds zwaardere zorg nodig hebben. Als het budget niet voor hogere tarieven wordt ingezet, dan zal deze zorg verder verschralen. Want dan moeten zorgorganisaties medewerkers ontslaan en zullen er wachtlijsten ontstaan. Zie: ActiZ slaat alarm: Zorg voor ouderen in zwaar weer door te lage tarieven.

 

ActiZ roept de Tweede Kamer op om – als deze motie dinsdag 13 december wordt aangenomen - per direct boter bij de vis te doen. Want alleen met hogere = reële tarieven vanaf 2017 kunnen we goede zorg blijven leveren met voldoende zorgprofessionals per groep.

 

Motie GroenLinks mbt overheadnorm

Zorgorganisaties die boven de norm zitten, moeten toelichten waarom dit zo is en een afbouwplan maken om onder de 10% te komen. Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat de overheadnormdiscussie ook al in de motie over het manifest van Hugo Borst zit. Hij zal daarop in gaan in zijn Kamerbrief van begin volgend jaar waarin hij aan zal geven hoe hij met deze motie aan de slag gaat.

 

ActiZ ziet dat er verschillende definities gehanteerd worden als het over de overheadnorm gaat. Ons pleidooi is dat de administratieve lasten in de ouderenzorg (oa bij de zorginkoop) moeten worden verminderd, waardoor zorgorganisaties minder overhead nodig hebben.

 

Motie ChristenUnie mbt het kwaliteitskader

De ChristenUnie roept op om van het nieuwe kwaliteitskader vooral een dialoogkader te maken. ActiZ is blij met deze motie en constatering en sluit zich daarbij aan. En ook met het feit dat de zorg van de ActiZ-leden is besproken dat er weinig mogelijkheid is om bij openbaarmaking van toezichtgegevens van de IGZ als zorgorganisatie toelichting te kunnen geven.

 

Van Rijn: kostprijsonderzoek eerder beschikbaar

Naast de ingediende moties waarover volgende week dinsdag (13 december a.s.) gestemd wordt, heeft  staatssecretaris Van Rijn zowel mondeling als schriftelijk de toezegging gedaan dat het kostprijsonderzoek voor tarieven verpleeghuizen eerder (nl. in het voorjaar van 2017) beschikbaar is. Tevens neemt de NZA de mogelijke impact van een personeelsnorm op de toekomstige tarieven mee in dit onderzoek. ActiZ is blij met deze toezegging, want wij pleiten al langer voor reële tarieven om de ouderenzorg betaalbaar te houden en voldoende personeel aan te kunnen trekken. 

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws