nieuws

07 november 2016VVT Nieuws, Zorg

Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie

In de voortgangsbrief die de staatssecretaris 4 november naar de Tweede Kamer zond worden een paar heldere keuzes gemaakt. Er komt geen aparte aanspraak, en ook geen aparte prestatie casemanagement-dementie. 

Deze keuze berust o.a. op een memo van de NZa (6 sept.) waarin de voor en nadelen van (aparte) aanspraak of prestatie zijn uitgelicht. Door middel van het ‘actieplan casemanagement dementie’ (zie eerdere berichten op 5 juli en 31 oktober) wordt het gedeelde doel ‘echte verbetering in de praktijk’ goed geborgd. 

Met het uitwerking geven aan het actieplan zal door de partijen gezamenlijk voortgang gerealiseerd worden. Onderdeel daarvan is kwalitatieve en kwantitatief inzicht in uitkomsten, en verduidelijking van gekozen regiomodel en van het ‘functieprofiel casemanagement-dementie’.

Daarbij wordt gesteld:  “Ik wil uitdrukkelijk geen landelijke blauwdruk opleggen, want elke regio heeft zijn eigen speelveld”. In die regio’s zal volgens de zorgstandaard-dementie gewerkt worden, en zal die uitwerking in een regionaal zorgprogramma zijn beslag kunnen krijgen. De voortgang zal o.a. door middel van de NZa monitor bewaakt worden. 

Vanuit duurzame inrichting van de regionale zorg gezien blijft nog onduidelijk hoe de verschillende verzekeraars hierin doelmatige samenwerking nastreven. Wat ActiZ betreft kan een eenduidiger vorm van volgbeleid hieraan bijdragen. De actuele ontwikkelingen in Friesland worden in de brief toegelicht als antwoord op eerdere kamervragen over veranderingen in het regiomodel aldaar.

 

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws