nieuws

21 november 2016Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Voortgang Palliatieve zorg

Per brief ‘Palliatieve zorg, een niveau hoger’ heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang op dit onderwerp.

 

De voorgangsbrief snijdt de thema’s aan, passend binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg dat nu bijna twee jaar bezig is, en benoemd mogelijke verbeteracties. Over resultaten zal de volgende brief in het voorjaar 2017 meer informatie bieden.

 

Kort samengevat:

Het in maart opgezette praktijkteam palliatieve zorg heeft samen met betrokken partijen diverse incidentele knelpunten opgelost en goede voorbeelden verzameld. De voor- en nadelen in het huidige stelsel (ZVW en WLZ) worden aangestipt. De Nederlandse Zorgautoriteit is bezig met een integrale inventarisatie van knelpunten in de bekostiging van de palliatieve zorg; Zorgverzekeraars Nederland met een aanpak om de administratieve lasten te verminderen. Ondertussen zijn een aantal ‘quick-wins’ geïdentificeerd, waaronder afschaffen van de indicatiestelling van het zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief terminale zorg’ (het voormalige ZZP-10) en het maken van een goede brochure voor de burger.

Er is verder aandacht voor Respijtzorg, geestelijke begeleiding en de (verschillende) eigen bijdragen. Bij het casemanagement wordt –net als voor dementiezorg- geen onderscheid naar doelgroepen in de prestaties wijkverpleging aangebracht. De thema’s bekendheid en bewustwording, kwaliteit en de betrokkenheid van cliënt en naasten worden benadrukt.
De brief sluit af met de intentie te blijven investeren op deze onderwerpen.

 

Zie hier voor de brief en de diverse bijlagen:

 

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws