nieuws

24 november 2016Kwaliteit, VVT Nieuws

Medicatieveiligheid: nieuwe praktijkinzichten en hulpmiddelen

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie blijkt essentieel voor een veilig medicatieproces. Dat is een van de uitkomsten van het project ‘Veilige principes verder in praktijk’, dat veel nieuwe inzichten, tips en praktijkvoorbeelden opgeleverd heeft om samen  verder te werken aan het verbeteren van de medicatieveiligheid in de care. Deze zijn nu beschikbaar in de vorm van een interactieve PDF, informatiekaarten en animaties.

Medicatieveiligheid – lessen uit de praktijk

Het Platform medicatieveiligheid care heeft in 2012 de ‘Veilige principes in de medicatieketen – verpleging, verzorging, thuiszorg’ ontwikkeld. Hierin is beschreven: wat is in principe veilig bij medicatiezorg en wie moet wat doen? In vervolg daarop heeft het Platform, samen met lokale samenwerkingsverbanden, het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ uitgevoerd, waarbij de focus gelegd is op de toepassing van de Veilige principes. De verworven inzichten, tips en voorbeelden uit de lokale praktijk zijn nu beschikbaar. Alle betrokkenen in de medicatieketen kunnen hiermee hun voordeel doen ter versterking van de keten, en verbetering van de daadwerkelijke veiligheid voor de cliënt. Naast tips voor de lokale samenwerking zijn er ook inzichten over bijvoorbeeld het tussentijds wijzigen van een medicatierol, overdracht van medicatiegegevens, en dubbele controle bij losse risicomedicatie. 

Cliënt speelt belangrijke rol

Een opvallende les betreft de rol van de cliënt. Zodra er een professional betrokken is, gaan cliënt en verwanten er vaak vanuit dat de professional alles weet en regelt en daadwerkelijk alle verantwoordelijkheid van de cliënt overneemt. Dat terwijl de cliënt de spil van het proces is, en een onmisbare eigen rol vervult die naar vermogen ook goed vastgehouden moet worden – uiteraard ondersteund door de betrokken professionals. Om cliënten en professionals hierover te informeren en hierbij te ondersteunen, zijn er Informatiekaarten en een animatie ontwikkeld. Tip: de animatie kan ook worden geplaatst op bijvoorbeeld een lichtkrant van een zorginstelling, of in een wachtruimte van arts of apotheek. De Informatiekaarten voor de cliënt kunnen worden geprint en gelamineerd, en bijvoorbeeld in wachtruimtes worden gelegd.

Link naar de informatiekaarten voor cliënt en professional
Link naar de animatie Veilige principes en de rol van de cliënt 

Nieuwe interactieve uitgave Veilige principes

Alle resultaten zijn te vinden in de interactieve versie van de Veilige principes. Deze nieuwe uitgave maakt de Veilige principes én de nieuwe praktijkinzichten en hulpmiddelen eenvoudig toegankelijk voor alle betrokkenen (de principes van medicatieveiligheid zelf zijn ongewijzigd). De infographic geeft snel overzicht van de Veilige principes en de interactieve PDF. De animatie geeft op speelse wijze aan waarover de Veilige principes gaan.  
Link naar de infographic en iPDF
Link naar de animatie Veilige principes – samenwerking in de keten: 

Project Veilige principes verder in praktijk: ZonMw en Platform medicatieveiligheid

Het project “Veilige principes verder in praktijk” is mogelijk gemaakt door ZonMw, programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, en is vanuit het Platform medicatieveiligheid care uitgevoerd door ActiZ, KNMP, NVZA, V&VN, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG en Patiëntenfederatie Nederland. Contactpersoon voor de Veilige principes:

Antoinette Bolscher, landelijk projectleider / voorzitter Platform medicatieveiligheid care, a.bolscher@actiz.nl  06-22695836

Karin de Poorter, beleidsadviseur ActiZ, k.de.poorter@actiz.nl  085-0772035  

Karin de Poorter

Laatste nieuws