nieuws

14 december 2016VVT Nieuws

Herhaalde oproep GRZ aanbieders: overstappen naar Declaratiegrouper VECOZO voor 31 december 2016

Met ingang van 1 januari jl. verzorgt VECOZO het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de “Grouper” die gebruikt wordt bij declaraties van DBC’s in o.a. de Geriatrische Revalidatiezorg. De Stichting Grouper, met daarin o.a. branches van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ziet hierop toe.

Wij attenderen u erop dat u voor 31 december 2016 enkele wijzigingen door moet voeren, anders kunt u de GRZ niet meer declareren per 1 januari a.s.

Declaratie en OHW -Grouper naar VECOZO

Sinds 1 november heeft VECOZO zelf een Declaratie Grouper in gebruik. Deze gaat de huidige Declaratie Grouper vervangen, per 1 januari a.s. Dit betekent dat de huidige Grouper na 1 januari a.s. niet meer in werking is.  Eerder hebben zowel wij via ledennet, als VECOZO via een brief, u hierover geinformeerd. Hier vindt u nogmaals de informatie.

Stap over voor eind december 2016

Op dit moment is echter bekend dat van de 600 zorgaanbieders (ziekenhuizen, revalidatiecentra, GRZ-instellingen, ZBC’s) die gebruikmaken van de Grouper, er nog maar 20 zijn “overgestapt” naar de nieuwe grouper van VECOZO. Via deze weg attenderen wij u nogmaals op de berichtgeving van VECOZO, en attenderen wij u (en uw ICT leveranciers erop) dat u voor eind december de wijzigingen doorvoert, omdat u anders per 1 januari niet meer kunt declareren.

Eerdere berichtgeving over dit onderwerp treft u hier aan.

VECOZO heeft u hierover inmiddels ook middels een mailing geïnformeerd. 

 

Laatste nieuws