nieuws

17 oktober 2016VVT Nieuws

Verenso en LHV publiceren handreiking samenwerking voor ouderen met een complexe zorgvraag

De nieuwe digitale handreiking Samenwerking huisarts - specialist ouderengeneeskunde van LHV en Verenso geeft u een leidraad voor het maken van afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling in de samenwerking voor ouderen met een complexe zorgvraag. Dit betreft de samenwerking voor cliënten met diverse zorgvragen, zowel intramuraal als extramuraal.

Ook geeft het een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden voor de specialist ouderengeneeskunde. De handreiking kunt u hier downloaden.

Laatste nieuws