nieuws

13 oktober 2016VVT Nieuws, Zorg

Subsidieronde programma ‘Memorabel’ opengesteld

Eerder berichten wij u over de subsidieoproep van het innovatie- en onderzoeksprogramma over dementie ‘Memorabel’ bij ZonMw. Zie bericht van 6 september. Inmiddels is de subsidie ronde opengesteld.

 

Voor Fase 2 (looptijd 2017-2020) heeft het ministerie van VWS een bedrag van 32 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De doelstelling van ‘Memorabel’ is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren door enerzijds het uitvoeren van baanbrekend onderzoek om het ontstaan van dementie te begrijpen en te voorkomen, aangrijpingspunten te vinden voor diagnostiek en behandeling en anderzijds het ontwikkelen en toepassen van effectieve en doelmatige instrumenten, interventies, zorgmodellen en innovaties, om de ziektelast van de patiënt te verminderen en de zorglast van mantelzorgers te verminderen.

 

Deadline voor het indienen van projectideeën is 8 december 2016 voor 14.00 uur.

 

Op 27 oktober organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep.

 

 

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws