nieuws

31 oktober 2016VVT Nieuws, Zorg

Rust & herstel Casemanagement-dementie

Onderdeel van het ‘Actieplan Casemanagement-dementie’  is de ‘0’-de stap: ‘Rust en herstel’. Aanleiding hiervoor is de onrust rond continuïteit die in sommige regio’s is ontstaan sinds de overgang van het casemanagement-dementie naar de aanspraak wijkverpleging, de inkoop door zorgverzekeraars, en de organisatie veranderingen die dit soms voortbrengt.

 

Op 5 juli berichtten we u over het actieplan, dat uit het bestuurlijk overleg naar aanleiding van de onrust voortkwam. Die onrust heeft deels te maken met de genoemde structuurverandering, deels met onzekerheid over de realisatie: wie en hoe het casemanagement en hoe de ketenregie in die nieuwe context gecontracteerd wordt en vorm moet krijgen. Daardoor ontstonden zorgen over behoud van functies, deskundigheid en samenwerkingsverbanden. Soms ook vertaling van ‘krapte’ in de totale aanspraak naar (een wachtlijst voor) het casemanagement, soms onvoldoende communicatie over veranderingen naar de betrokkenen.
De conclusie, in het door de staatssecretaris bijeengeroepen bestuurlijk overleg tussen alle landelijk betrokken partijen, was dat verandering in elk geval geen ‘afbraak’ in mag houden. Immers de cliënt/patiënt met (gefundeerd-vermoedelijke) diagnose dementie heeft recht op casemanagement, en mag niet tussen wal en schip gaan vallen door de veranderingen.

 

Om die ‘rust & herstel’ waar nodig te realiseren zijn in de 0-fase van het actieplan vier afspraken opgenomen:

  • bekendmaking van dit ‘Actieplan casemanagement dementie’ (zie bericht 5 juli)
  • geen grote nieuwe beleidswijzingen hierover bij de inkoop 2017 (binnen de aanspraak wijkverpleging);
  • iedereen die casemanagement dementie nodig heeft, krijgt dat ook
  • het geschiedt conform de Zorgstandaard Dementie

 

Deze 0-fase wordt handen en voeten gegeven door de instelling van een signaleringsteam, onder voorzitterschap van Robbert Huijsman, die sinds kort is aangesteld als tijdelijk trekker van het totale Actieplan-cmd. In het signaleringsteam worden ingebrachte signalen onderzocht, geanalyseerd met betrokkenen, en waar mogelijk en nodig worden de oplossingen in de betreffende regio besproken en bespoedigd.

 

Nogmaals roepen wij u op waar u feitelijke continuïteitsproblemen ervaart voor de beschikbaarheid van casemanagement-dementie voor de cliënt in uw regio, actueel in 2016 of concreet-dreigend voor 2017, dit –liefst direct met onderbouwing- bij ons te melden.

 

 

 

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws