nieuws

14 oktober 2016Pers, VVT Nieuws

Cao-akkoord bereikt voor 380.000 medewerkers in de zorg

De vakbonden NU’91 en CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). FBZ beschouwt het onderhandelaarsakkoord als een eindbod. De betrokkenen zijn blij met het resultaat dat goed is voor de ontwikkeling van de branche en recht doet aan de inzet van medewerkers. FNV Zorg & Welzijn heeft er vanochtend vroeg helaas voor gekozen het akkoord niet te ondertekenen. ActiZ en BTN betreuren dit enorm.

De betrokken partijen die het onderhandelaarsakkoord hebben getekend, leggen het resultaat de komende weken voor aan hun achterban. Als zij akkoord gaan, is er een nieuwe cao voor 380.000 medewerkers in onze branche!

Structurele loonstijging van ruim 4%

In de cao VVT staan afspraken over loonontwikkeling, loopbaanontwikkeling, gezond en prettig werken, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van het imago van de sector. De cao VVT heeft een looptijd van twee jaar: van 1 april 2016 tot 1 april 2018.

Thema’s en afspraken onderhandelingsresultaat cao VVT

De cao-partijen hebben de volgende afspraken gemaakt:

  • Een verhoging van de lonen met structureel ruim 4%. Een deel daarvan door de eindejaarsuitkering (nu 5,7%) in stappen te verhogen naar een volledige dertiende maand (8,33%). Daarnaast volgen twee loonsverhogingen: 0,65% in oktober 2016 en 1% per juli 2017.
  • Medewerkers krijgen in december 2016 én in februari 2017 een eenmalige uitkering van 1,2%.
  • Vanaf januari 2017 krijgen medewerkers ook ORT uitbetaald over hun vakantie- en verlofdagen.
  • Iedereen die in de afgelopen 5 jaar ORT heeft gekregen, ontvangt een nabetaling over mogelijk te weinig ontvangen ORT. Daarmee hebben we een goede oplossing voor het ORT dossier gevonden voor alle medewerkers in de sector.
  • Het verlofmandje wordt teruggebracht met 21,6 uur. Er komt wel (weer) een regeling voor betaald verlof in situaties van rouw, trouw en kraamverlof. Hiervoor wordt één dag vrijgemaakt en twee verlofdagen zijn verwerkt in het salaris.

Daarnaast investeren de cao-partijen gezamenlijk op deze belangrijke thema’s:

  • Extra impulsen voor scholing en opleiding, zodat er voldoende (hoog) opgeleid personeel is om de juiste zorg te kunnen bieden aan de groeiende groep zwaardere-zorg cliënten een daling van het ziekteverzuim in de sector en een prettige werksfeer en –omgeving.
  • Het terugdringen van de administratieve regelgeving, vanuit de basisgedachte: wat helpt de zorgverlening echt verder?
  • Het geheel nieuw vormgegeven van de cao zodat deze aansluit bij de belangrijke ontwikkelingen in de VVT-sector. Een moderniseringsslag om bij de tijd te blijven en mogelijk zelfs voorop te lopen.

Jan de Vries, algemeen directeur ActiZ: “Wij zijn blij dat er een goed en realistisch voorstel ligt dat werkgevers en werknemers aan hun achterban kunnen voorleggen. Met de gemaakte afspraken zorgen we ervoor dat medewerkers hun werk goed en op een prettige manier kunnen doen. Ruimte voor professionaliteit én ruimte voor de dialoog met cliënten staan daarbij voorop. Want alleen dan kunnen medewerkers cliënten de juiste zorg en ondersteuning geven en bijdragen aan hun welbevinden.”

Hans Buijing, bestuurder van BTN: “Het is een lang en zorgvuldig proces geweest waarbij de werkgevers gekozen hebben voor openheid en transparantie. Het heeft jammer genoeg niet tot een cao akkoord met alle partijen geleid. Dat wordt door werkgevers zeer betreurd.”

Over het proces

De onderhandelingen voor de nieuwe cao in de zorg zijn op 3 mei jl. van start gegaan tussen de vier vakbonden, ActiZ en BTN, na een startbijeenkomst op 31 maart jl. We hebben er hard aan gewerkt om vanuit de dialoog te onderhandelen en om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Dat was geen gemakkelijke opgave, gezien de hervormingen van de ouderenzorg, de bezuinigingen van het kabinet en de daardoor ontstane onzekerheden in onze sector. Vanochtend vroeg besloot FNV om het onderhandelaarsakkoord niet te ondertekenen.

De cao-onderhandelingen werden geleid door een onafhankelijk voorzitter, Jaap Uijlenbroek, bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen Publieke Sector op de Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP in Den Haag. Jaap Uijlenbroek was gevraagd de cao-onderhandelingen te begeleiden vanwege de complexiteit van het proces.

Vervolg

De vakbonden CNV Zorg & Welzijn en NU’91 en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN zullen dit onderhandelingsresultaat op korte termijn voorleggen aan hun achterban. ActiZ doet dit op 31 oktober. FBZ zal het onderhandelaarsakkoord dat zij als eindbod beschouwen, ook op korte termijn aan de achterban voorleggen. Na de accordering is de grootste cao van Nederland een feit!

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Remco Rog
1-DSC_0872

Annemarie Velt

Laatste nieuws