nieuws

22 september 2016VVT Nieuws

Landelijk budget eerstelijns verblijf opnieuw opgehoogd

Sinds het onderbrengen van het tijdelijk verblijf in de subsidieregeling eerstelijns verblijf heeft het budget voor deze regeling onder druk gestaan. Mede door onze lobby heeft dit inmiddels geresulteerd in een forse aanpassing van het landelijk beschikbare bedrag. VWS heeft ons deze week laten weten en tevens aan de Tweede Kamer gemeld dat het bedrag voor 2016 met 29,5 miljoen wordt opgehoogd tot 243,1 miljoen euro. Dit mede op basis van diverse signalen van ActiZ en individuele zorgaanbieders. Zie bijgaand brief van VWS aan de Tweede Kamer.

Bijstelling budget 2016 met 29,5 miljoen

Via een eerdere directiemail hebben we u laten weten veel signalen over (dreigende) opnamestops te ontvangen; wij zijn nadrukkelijk in gesprek met VWS over deze signalen. Onder andere de trend van een stijgende vraag naar ELV intensief die het CIZ heeft gesignaleerd, heeft mede gezorgd voor de huidige druk op het budget. VWS heeft dan ook aangegeven deze groei te corrigeren.

Lobby 2016 en 2017

ActiZ is dan ook blij dat er, mede door haar inzet,  extra gelden beschikbaar komen, maar maakt zich nog zorgen over de resterende maanden van 2016 en het vast te stellen bedrag richting begroting en overheveling 2017. Mede daarom blijft het onderzoek naar het Eerstelijns Verblijf relevant, waar u recent een uitnodiging voor heeft ontvangen. Dit blijft een zinvol onderzoek, omdat we deze gegevens nodig hebben voor de bredere ontwikkelingen op het eerstelijns verblijf, ook in relatie tot andere zorgvragen en zorgvormen.

Lees ook 'ActiZ verheugd over de ophoging van Wlz budget 2016 met €166 miljoen'

 

Laatste nieuws