nieuws

financien-wmo-budget
08 september 2016Financiering, VVT Nieuws

Budgetten Wmo en Jeugd vanaf 2017 verlaagd

Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over een verlaging van de budgetten Wmo en Jeugd vanaf 2017. Aanleiding daarvoor is dat bepaalde groepen bij de decentralisatie ten onrechte onder de Wmo en/of Jeugdwet zijn geschaard, terwijl zij feitelijk in de Wlz thuishoren. Gemeenten hebben voor deze groepen dus aanvankelijk teveel middelen ontvangen.

Overgangsrecht

De correctie heeft onder meer betrekking op de cliënten die onder de AWBZ een laag zorgzwaartepakket hadden en een Volledig Pakket Thuis ontvingen. Deze groep is dankzij het overgangsrecht in de Wlz gekomen. Ook cliënten met een tijdelijke AWBZ-verblijfindicatie en cliënten met een laag zzp die alsnog zijn geïndiceerd voor de Wlz, zijn in de Wlz terecht gekomen. Voor deze en andere groepen hebben gemeenten vanaf 2015 teveel budget ontvangen.

Extra geld voor licht verstandelijk beperkten

Er zijn ook groepen waarvoor gemeenten vanaf 2017 extra budget ontvangen. Dit betreft onder meer het tijdelijk verblijf voor licht verstandelijk beperkten en het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren. De plussen en minnen samen leiden per saldo tot een verlaging van de budgetten voor Wmo en Jeugd. U kunt alle mutaties hier terugvinden.

Budgetten 2017 en 2018

In 2017 wordt het Wmo-budget met € 179 miljoen verlaagd (t.o.v. totaal € 3.607 miljoen) en het Jeugd-budget met € 47 miljoen (t.o.v. totaal € 3.553 miljoen)  In 2018 gaat het om €168 miljoen voor de Wmo en € 17 miljoen voor Jeugd.
De budgetten voor 2015 en 2016 worden niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Wlz-budget te krap

Doordat er per saldo minder cliënten naar gemeenten zijn gegaan, zijn de uitgaven in de Wlz juist hoger. Dit leidt tot extra druk op het toch al krappe Wlz-budget. ActiZ krijgt hier steeds meer signalen over en dringt erop aan dat er snel duidelijkheid komt over voldoende middelen voor de Wlz.

Geen communicerende vaten

Het Rijk en de gemeenten hebben afgesproken dat de correctie van het Wmo en Jeugd-budget eenmalig is. In de toekomst zullen de gemeentelijke budgetten niet jaarlijks worden aangepast bij verschuivingen van cliëntstromen. De budgetten voor de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet zullen dus geen communicerende vaten zijn. Gemeenten krijgen daarmee zekerheid krijgen over hun budget. Daarmee wordt het voor hen ook eenvoudiger om meerjarige afspraken met aanbieders te maken.

1-DSC_0862

Laatste nieuws