nieuws

19 juli 2016Kwaliteit

Transparantie: geen doel op zich, maar cliënt voorop!

Onder druk van de Tweede Kamer en de Staatssecretaris wordt momenteel op verzoek van VWS intensief overlegd over transparantie van de uitvraag die de IGZ doet bij zorgorganisaties. ActiZ is daarbij uitgenodigd, samen met BTN, Patiëntenfederatie Nederland, IGZ, ZINl en VWS.

 

Het overleg wordt nu nog bemoeilijkt omdat de uitvraag van de IGZ voor 2016 nog niet vaststaat. Daarover komt in de komende weken helderheid. Mogelijk keren, naast  de uitvraag van procesindicatoren zoals de VVT die de afgelopen twee jaren kende (vragen naar het ‘hoe’, niet het ‘wat’), toch weer een aantal uitkomstindicatoren (denk aan psychofarmaca en vrijheidsbeperkende maatregelen) terug in de uitvraag van de IGZ. 

 

Zoals het er naar uitziet zal de transparantie eruit bestaan dat de IGZ de informatie die zij opvraagt - met toestemming van de aanbieder - in een pdf-format publiceert op haar website. Sites als ZorgkaartNederland en Kiesbeter zullen vervolgens links opnemen naar deze informatie, zodat deze gemakkelijker gevonden kan worden. Een tweede optie die wordt besproken is dat de IGZ – ook weer met toestemming van de aanbieder - de gegevens doorlevert aan derden via een TTP-constructie. Beide opties worden nu verkend. De meerderheid van de partijen wil dat openbaarheid van de gegevens op 1 januari 2017 een feit is.

 

De precieze vorm van de uitvraag is wel essentieel voor de positie die ActiZ zal innemen ten aanzien van de (wijze van) openbaarmaking van de gegevens. Transparantie moet geen doel op zich zijn en ook geen antwoord op politieke druk. De ervaringen met het openbaarmaken van de ‘ranking’ die de IGZ hanteert in haar toezicht hebben wel geleerd dat onzorgvuldige transparantie vooral ook schadelijke effecten met zich meebrengt. ActiZ streeft naar informatie waar cliënten en hun familieleden iets aan hebben. Daar moet de focus op liggen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0229-001

Laatste nieuws