nieuws

15 juli 2016VVT Nieuws

Inzichten rond leiderschap en zelforganisatie in de VVT

Voor succesvol zelforganiserende teams doet leiderschap er toe, mits het ondersteunend en dienend is. En het gedrag van leiding en teamleden bij zelforganisatie is belangrijker dan specifieke keuzes die rond de organisatie-inrichting worden gemaakt. Deze en andere inzichten komen naar voren uit recent onderzoek in de VVT.

Regie bij cliënten en familie vraagt om teams die daar effectief op inspelen. Veel zorgorganisaties maken daartoe de beweging naar zelforganisatie. Die nieuwe manier van werken en samenwerken betekent dat ook leiderschap in verandering is.

 

De Erasmus Universiteit Rotterdam deed in 2015/2016 onderzoek naar zelforganisatie en leiderschap in de VVT, in opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid VVT. Vier zorgorganisaties werkten hier aan mee. De resultaten zijn nu bekend. De belangrijkste bevindingen zijn samengebracht in een factsheet. Voor uitgebreider informatie zie het achterliggende rapport.

 

In samenhang met het onderzoek is ook een zelfscan ontwikkeld over thema’s als zelforganisatie en samenwerking. Invulling van deze scan is mogelijk door medewerkers, teams en leidinggevenden. De scans geven inzicht aan de deelnemers hoe zij zich rond deze thema’s ontwikkelen. Afhankelijk van de scores levert de scan ook feedback op over verbetermogelijkheden. De scan met gebruikshandleiding vindt u hier.  

Laatste nieuws