nieuws

19 juli 2016Kwaliteit, VVT Nieuws

Heldere richtlijn Norovirus voor verpleeghuizen

De nieuwe richtlijn Norovirus voor verpleeghuizen beschrijft duidelijk alle maatregelen rondom het norovirus. Het is een prima hulpmiddel voor uitbraakmanagement.

 

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Norovirus voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd.

Het betreft een nieuwe richtlijn. De richtlijn is eerder gepubliceerd als conceptbijlage bij de LCI-richtlijn Norovirus (Calicivirusinfectie). Mede naar aanleiding van het landelijk commentaar is er, in overleg met het LCI, een zelfstandige WIP-richtlijn van gemaakt, die is afgeleid van de LCI-richtlijn. De richtlijn is te vinden op de website van de WIP.

 

Carolien Oldenkamp, deskundige infectiepreventie die ActiZ adviseert, is van mening dat dit een bruikbare richtlijn is, kort en krachtig. “Hoewel de WIP duidelijk stelt dat deze nieuwe richtlijn niet is opgesteld voor de thuiszorg, zal ook de thuiszorg hier veel werkbare adviezen uit kunnen halen.”

Zij is geen voorstander van een aparte richtlijnen voor elke situatie die anders is. “Wie begrijpt waar het om gaat, kan een duidelijke richtlijn situatie specifiek toepassen. Vooral voor  zorgverleners die op uiteenlopende plekken zorg verlenen, is dat belangrijk.”

 

De meest  opvallende verschillen met de LCI richtlijn zijn:

  • Continueer de voor de instelling gebruikelijke methode van handhygiëne (handdesinfectie of wassen met water en zeep). Motivatie: in tegenstelling tot de LCI-richtlijn, die handen wassen aanbeveelt, wordt de methode van handhygiëne vrijgelaten omdat ook handdesinfectans de hoeveelheid norovirus verlaagt (zie bijlage I van de LCI-richtlijn). Het afwijken van de gebruikelijke methode van handhygiëne kan leiden tot het minder (adequaat) toepassen van handhygiëne. Handdesinfectans verlaagt daarnaast ook beter de hoeveelheid andere, mogelijk aanwezige, micro-organismen.
  • Gebruik schorten: een jasschort met lange mouw, zoals beschreven in de LCI-richtlijn, is volgens de WIP niet strikt noodzakelijk omdat er vooral risico is op contaminatie van kleding aan de buikzijde van de romp. Daarnaast wordt in deze richtlijn aanbevolen om extra alert te zijn op de algemene voorzorgsmaatregelen, waaronder het toepassen van handhygiëne en het hebben van onbedekte armen.
  • Mondneusmasker: een ademhalingsbeschermingsmasker FFP1 biedt bescherming bij kans op transmissie via druppels bij aerosolvorming uit braaksel. Redenen om bij iedere patiënt met braken en/of diarree een FFP1-masker te dragen (optie 1) is éénduidigheid en striktheid van de infectiepreventiemaatregelen. De WIP beschrijft de optie van maatregelen op maat: draag  een FFP1-masker alleen bij patiënten die klachten hebben van braken (optie 2). Let op: houd wel een mondneusmasker binnen handbereik.

Laatste nieuws