nieuws

05 juli 2016VVT Nieuws, Zorg

Actieplan casemanagement bij dementie

Bij brief van 4 juli heeft VWS de Tweede Kamer het door het Deltaplan-Dementie opgestelde ‘Actieplan Casemanagement Dementie’ toegestuurd. Hoofdpunt voor de korte termijn is dat er rust komt om de gesignaleerde groei van wachtlijsten voor casemanagement  bij dementie te stoppen en zoveel mogelijk te herstellen.

 

Bestaande wachtlijsten worden in een regionale benadering aangepakt. Daarvoor is ‘rust en herstel‘ nodig, er worden geen grote nieuwe beleidswijzigingen bij inkoop en positionering van de functie casemanagement doorgevoerd.

 

De VWS-brief  benadrukt dat de zorgstandaard dementie uit 2013 hiervoor de normen stelt: Iedereen met de diagnose dementie heeft recht op een vorm van casemanagement. Voor de achtergrond hiervan zie ons eerder bericht.

 

In het actieplan worden voorts negen bouwstenen benoemd die door de partijen gezamenlijk nader verkent, onderzocht of uitgewerkt gaan worden. Veelal raken deze onderwerp ook andere lopende ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe bekostigingsplannen van de wijkverpleging.

 

ActiZ vindt het belangrijk dat bij de (komende) contractering wijkverpleging ook voor casemanagement weer voldoende aandacht en ruimte is. Net zoals voor andere zorgvragen mag ook voor de zorg bij mensen met dementie en hun naasten niemand ‘tussen wal en schip vallen’.

 

In de brief wordt duidelijk gesteld dat echte verbetering lokaal gebeurt. “Het is onverstandig om vanuit Den Haag blauwdrukken op te leggen. Maar landelijke partijen kunnen regio’s wel helpen door handvatten te bieden..”.

Wij roepen onze leden op als zij hierbij knelpunten ervaren dit ons ook te melden.

 

 

Laatste nieuws

1-DSC_0407-001