nieuws

dementie-zorg-van-rijn-case
14 juni 2016VVT Nieuws, Zorg

VWS-brief over Casemanagement-dementie

De staatssecretaris roept partijen op het krapte probleem rond casemanagement dementie door meer samenwerking op te lossen. In de brief  nodigt hij partijen uit de mogelijkheden te bespreken.

Nu het casemanagement-dementie een structurele plek heeft binnen de aanspraak wijkverpleging, en door de aparte verzekeraars wordt ingekocht, is op sommige plaatsen onrust ontstaan over wachtlijsten en discontinuïteit voor casemanagers en voor cliënten. Vanwege die (media)signalen  heeft VWS door HHM een onderzoek laten uitvoeren naar de feitelijke praktijk.

Dit onderzoek laat zien dat er op veel aspecten diversiteit bestaat in de verschillende regio’s. Die verschillen zitten in de inhoud, het visie-model, de organisatie, de beschikbare ruimte en deskundigheid binnen de krappe kaders, de taken en rollen, de lokale en decentrale context, en in de oplossingen om de systeem-schotten te overstijgen.

Het rapport concludeert: Samenwerking en ‘het combineren van scenario’s’ moet de oplossing zijn voor duurzame beschikbaarheid en betaalbaarheid van casemanagement voor mensen met dementie.

ActiZ blijft zich met de andere partijen samen inzetten voor een passende en duurzame plaats voor het casemanagement dementie in de jonge en nog in ontwikkeling zijnde kaders voor de wijkverpleging.

 

----

Gerelateerde documenten:

VWS brief aan Tweede Kamer: ‘Onderzoek en stand van zaken casemanagement dementie’, 9 juni 2016

HHM onderzoeksrapport: ‘Casermanagement dementie, stand van zaken, knelpunten, oplossingen’, 6 juni 2016

 

Laatste nieuws

1-DSC_0407-001