nieuws

GRZ-NPO
13 juni 2016Zorg

NPO onderzoek: Minder zorgkosten en meer zelfredzaamheid in de Geriatrische Revalidatiezorg

Wanneer ouderen na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen, revalideren ze vaak eerst in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg. Doel is terugkeer naar hun oorspronkelijke woonsituatie. Maar, ouderen ondervinden daarbij knelpunten, zoals gebrek aan coördinatie tussen zorgverleners. Binnen het NPO project 'Op weg naar herstel' is daarom een zorgpad ontwikkeld dat de verschillende soorten zorg op elkaar afstemt. Het zorgt voor meer zelfredzaamheid van ouderen en een betere kwaliteit van leven van mantelzorgers.

Op weg naar herstel
Het project Op weg naar herstel, dat gefinancierd is vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), heeft daarom een Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg voor ouderen met complexe problematiek ontwikkeld. Dit Zorgpad laat een verbetering zien in zelfredzaamheid en participatie van patiënten na drie maanden, en in kwaliteit van leven van mantelzorgers na negen maanden. De zorg gerelateerde kosten waren na 9 maanden aanzienlijk lager. Ook worden significant meer patiënten ontslagen naar de thuissituatie.

Minder zorgkosten
De economische evaluatie laat zien dat de cliënten die het Zorgpad volgen € 13.868 minder zorgkosten maken dan de cliënten die dat niet doen. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een korter verblijf in het ziekenhuis en de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).

Het Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg is ontwikkeld in samenspraak met vertegenwoordigers van cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en belangenorganisaties en is in eerste instantie in de regio Maastricht-Heuvelland ingezet.

Meer lezen klik hier.

Laatste nieuws