nieuws

Wijkverpleegkundige op de fiets
15 juni 2016VVT Nieuws, Zorg

Integrale tarief wijkverpleging per 2017 nog niet verplicht

Staatssecretaris Van Rijn komt tegemoet aan de oproep van ActiZ om het werken met een geïntegreerd tarief voor de wijkverpleging niet verplicht te stellen per 1 januari 2017. In het Kamerdebat over de wijkverpleging dinsdag 14 juni gaf hij expliciet aan dat het om experimenten gaat, op basis van vrijwilligheid. Dit sluit aan bij het pleidooi van ActiZ om de doorontwikkeling die momenteel in verschillende experimenten aan de gang is niet tussentijds te verstoren met het verplicht doorvoeren van een nieuwe vorm van contracteren.

 

De vraag is natuurlijk wel wat zorgverzekeraars met deze uitspraak van de staatssecretaris doen. Ook zij zijn op basis van de eerdere gesprekken en onderhandelingen over het de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging uitgegaan van een verplichte invoering van het geïntegreerd tarief per 2017. Staatssecretaris Van Rijn gaf tijdens het debat enerzijds aan dat hij hoopt dat zoveel mogelijk aanbieders mee willen doen aan de experimenten. Anderzijds leek hij in te stemmen met de aankondiging van de zorgverzekeraars dat ze het werken met een geïntegreerd tarief de norm maken bij de contractering voor 2017. In hoeverre is er dan daadwerkelijk sprake van vrijwilligheid?

 

Zorgaanbieders moeten zelf kunnen kiezen of zij aan de experimenten met geïntegreerde bekostiging meedoen. Daarbij is het van groot belang dat verzekeraars in alle gevallen maatwerkafspraken maken. De NZa laten monitoren in hoeverre deze maatwerkafspraken in praktijk daadwerkelijk worden gemaakt, is wat ActiZ betreft mosterd na de maaltijd. Er moeten voordat de contractering aanvangt heldere afspraken gemaakt worden over wat het schrappen van de verplichte invoering van het geïntegreerd tarief betekent voor het contracteerbeleid van zorgverzekeraars. Voorkomen moet worden dat via het contracteerbeleid aanbieders alsnog verplicht worden mee te doen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws