nieuws

Hrm personeel ActiZ
17 februari 2016VVT Nieuws

Sociale partners voeren overleg over de onregelmatigheidstoeslag

De sociale partners in de VVT hebben informeel overleg gevoerd over het doorbetalen van onregelmatigheidstoeslag(ORT) tijdens vakantie. Aanleiding daarvoor is de uitspraak van het Europese Hof dat de werknemer daar aanspraak op kan maken in de situatie dat de ORT tot zijn regulier loon behoort. Tevens geldt in dat geval een terugwerkende kracht van 5 jaar.

Sociale partners in de VVT hebben de mogelijkheden verkend om te komen tot een alomvattende afspraak voor alle werknemers die ORT genieten. De afspraak moet zowel een oplossing bieden voor het verleden, de terugwerkende kracht van 5 jaar, als ook voor het heden, hoe nu met de doorbetaling van ORT over vakantie om te gaan. Uiteraard is ook gesproken over de financiering van een en ander.

In het cao-overleg dat binnenkort zal starten, zullen sociale partners het overleg voortzetten.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws