nieuws

financiering financieel budget ActiZ
17 februari 2016VVT Nieuws

Financiële afsluiting 2015 Wmo/Jeugdwet door "finale afrekening"

Het programma informatie voorziening sociaal domein voor gemeenten en zorgaanbieders (ISD) heeft een handreiking ontwikkeld ter ondersteuning van de financiële afsluiting voor Wmo en Jeugdwet 2015. Deze handreiking biedt een toelichting op de pragmatische oplossing van ‘finale afrekening’. Hiermee is het mogelijk voor zowel gemeenten als zorgaanbieders om een getrouw beeld te geven van de kosten en opbrengsten Wmo en Jeugdwet in de jaarrekening. Het landelijk iZA protocol kan daarbij gebruikt worden om de nodige informatie – al dan niet door de accountant gecontroleerd - te delen en het overleg te voeren over de ‘finale afrekening’.

 

Gelet op de onzekerheden als gevolg van de complexiteit en veelheid aan contracten levert de financiële afsluiting voor de geleverde zorg voor Wmo en Jeugd zorgaanbieders en gemeenten problemen op. In de Handreiking toelichting finale afrekening zorg in natura Wmo en Jeugd 2015 staan een aantal suggesties om het jaar af te sluiten.

De handreiking sluit aan op de directiemail die eind 2015 is verstuurd over de ‘finale afrekening’.

 

Regionale bijeenkomsten

De financiële afsluiting van het jaar 2015 voor het sociaal domein is onderwerp van een serie regionale bijeenkomsten die wordt georganiseerd door het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) voor gemeenten en zorgaanbieders. Dit is een gezamenlijk programma van VNG en zes brancheorganisaties van zorgaanbieders: Actiz, BTN, Federatie opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN.

De Handreiking toelichting finale afrekening zorg in natura Wmo en Jeugd 2015 kwam tot stand in afstemming met de NBA en bevat een uitwerking van de bestuurlijke afspraken van december 2015 tussen het Rijk, VNG, NBA en zorgbranches.

 

Meer informatie

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws