nieuws

rechten van de mens ouderenzorg actiz
03 februari 2016Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

‘De cliënt centraal’: mensenrechten in verpleeghuizen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft op woensdag 3 februari 2016 het rapport ‘De cliënt centraal’ overhandigd aan Jan de Vries, algemeen directeur van ActiZ. Het College heeft in zes verpleeghuizen onderzocht hoe het staat met de naleving van de mensenrechten in verpleeghuizen. Daarbij is met name gekeken naar persoonlijke verzorging, het eten en drinken en de invulling van de dag.


Conclusie van het rapport is dat er goede zorg is voor bewoners, maar dat er ook risico’s op de loer liggen. Zo kunnen ouderen -mede door de werkdruk van medewerkers- soms weinig individuele keuzes maken op het gebied van dagbesteding. ActiZ herkent dit en pleit ervoor dat meer cliëntgerichte daginvulling mogelijk wordt gemaakt.

Aandacht voor welbevinden

Dit rapport van het College voor de Rechten van de Mens is een goede impuls om ook vanuit mensenrechten naar verpleeghuiszorg te kijken. Alles wat de bestaande beweging naar kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg versterkt, is vanzelfsprekend van groot belang. Het streven naar persoonsgerichte zorg zoals dat nu in de sector plaatsvindt, sluit dan ook aan bij het mensenrechtenkader dat het College voor de Rechten van de Mens in het rapport adviseert. Namelijk dat de individuele rechten van een persoon centraal staan. Uiteraard moet daarbij wel gekeken worden hoe het idee van mensenrechten vertaald moet worden naar de werkvloer. Aandacht voor welbevinden en de waardigheid van de cliënt sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk van de zorgverlening. ActiZ vindt dat we vooral uit moeten gaan van de waardigheid en autonomie van cliënten. Alleen op die manier kan het welbevinden van cliënten (PDF) centraal staan.

Goede zorg

De kwaliteit in verpleeghuizen staat zeer in de belangstelling. Zorgorganisaties willen mensen in een verpleeghuis een goede plek bieden waar ze ondanks hun ziekte en beperkingen kwaliteit van leven ervaren. Natuurlijk betekent dat goede zorg, maar het gaat om zoveel meer dan zorg alleen. Mensen willen prettig bejegend worden, een zinvolle dagbesteding hebben, familie en anderen ontmoeten. Op veel fronten werken we in onze branche aan kwaliteitsverbetering en het creëren van ruimte voor welbevinden (onze visie op verpleeghuiszorg). Dat doen we in de directe relatie met de cliënt, maar ook samen met cliëntenraden, met het ministerie van VWS en met andere partners, onder meer in de uitvoering van het project ‘Waardigheid en Trots’, het project om de zorg in verpleeghuizen verder te verbeteren. 

Meer tijd voor individuele wensen en behoeften

Rode draad in het rapport is dat medewerkers in verpleeghuizen soms te weinig tijd hebben om invulling te geven aan de individuele wensen en behoeften van bewoners. Zo kunnen ouderen door de werkdruk van zorgprofessionals weinig individuele keuzes maken op het gebied van dagbesteding.  ActiZ herkent dit en pleit daarom voor twee zaken: minder administratieve lasten en een herijking van de zorgzwaartepakketten en de bijbehorende tarieven. Zodat zorgmedewerkers meer tijd hebben voor cliënten en meer cliëntgerichte daginvulling mogelijk wordt gemaakt.

Link:

Rapport 'de mens centraal'

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws