nieuws

01 februari 2016VVT Nieuws

Aankondiging: einde fictieve dienstbetrekking toezichthouder

Op dinsdag 26 januari 2016 werd de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) inhoudelijk behandeld door de Eerste Kamer. Tijdens het debat heeft staatssecretaris van Financiën aangegeven dat hij voornemens is om de fictieve dienstbetrekking af te schaffen voor commissarissen en toezichthouders in de semi-publieke sector.

De regeling zoals die voorlag ging uit van de wetsfictie dat de arbeidsverhouding van een commissaris als dienstbetrekking heeft te gelden. Deze regel lijkt nu te worden aangepast ten gevolge van de toezegging van de staatssecretaris. Per wanneer deze wijziging ingaat en hoe die er uit komt te zien is nog niet bekend.

Inhoudelijke toelichting 
Met de Wet DBA wordt de beschikking 'Verklaring Arbeidsrelatie' ('VAR-verklaring') afgeschaft. Voor commissarissen en toezichthouders zou dit veel extra administratieve lasten met zich meebrengen. Diverse koepelorganisaties hebben gelobbyd voor aanpassing van de regelgeving vanwege de ongewenste gevolgen van het afschaffen van de VAR. De staatssecretaris heeft daarop nogmaals naar de regeling gekeken en ziet als oplossing de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen. Dit bespaart administratieve lasten zowel voor de onderneming of instelling die het toezicht geniet als voor de commissaris.

Wanneer wijzigt de regelgeving?
Als de Eerste Kamer 2 februari 2016 instemt met de Wet DBA, treedt deze 1 mei 2016 in werking. Ten aanzien van de fictieve dienstbetrekking heeft de staatssecretaris aangegeven een beleidsbesluit te willen nemen. Vooruitlopend op een formele wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, kan de effectieve afschaffing van de fictieve dienstbetrekking met zo'n besluit snel worden geregeld.

 

Laatste nieuws

Remco Rog