nieuws

TSN thuiszorg en HHT update
29 januari 2016Financiering, Pers, VVT Nieuws

Update TSN en wijziging voorwaarden Huishoudelijk Hulp Toelage

Zoals eerder duidelijk werd, heeft TSN Thuiszorg surseance van betaling aangevraagd. Donderdag 28 januari 2016 kwam in het nieuws dat er in bepaalde regio’s problemen ontstaan rond de continuïteit van thuishulp en betaling van salarissen van medewerkers.

De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rijn gevraagd antwoord te geven op vragen over de laatste stand van zaken rond TSN Thuiszorg. Zodra deze reactie beschikbaar is, informeren wij u hierover.

Wat inmiddels wel bekend is, is dat Buurtzorg uiterlijk woensdag 27 januari 2016 een voorstel kon doen aan gemeenten om de zorg van TSN Thuiszorg over te nemen.

VNG handreiking HHT

De VNG heeft – met het oog op een dreigend faillissement van TSN Thuiszorg - de handreiking met betrekking tot zorgcontinuïteit op haar site geactualiseerd.

Wijziging voorwaarden Huishoudelijk Hulp Toelage

VWS, de VNG en de vakbonden hebben in december 2015 afspraken gemaakt over onder meer de voorwaarden voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Om gemeenten meer ruimte te geven, worden de HHT-middelen gereduceerd qua budget, maar wordt dit budget wel structureel gemaakt. Daarbij zijn echter de voorwaarden gewijzigd.

De vraag welke gevolgen dit heeft voor lopende HHT-plannen en voor de aanbieders daarvan zal op gemeentelijk niveau moeten worden besproken en beoordeeld. Gemeenten zouden de zorgorganisaties die HHT-plannen hebben ingediend, daarover moeten informeren.

Advies ActiZ

Het advies van ActiZ is dan ook aan zorgorganisaties om contact op te nemen met gemeenten om na te gaan wat de gevolgen voor hen zijn. Zorgorganisaties die wel HHT-plannen hebben ingediend, kunnen op die manier meer duidelijkheid krijgen over het vervolg ervan. En voor zorgorganisaties die geen HHT-plannen indienden, zijn er nu wellicht nieuwe kansen om het budget te gebruiken.

Laatste nieuws

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting