nieuws

Onderzoek kwaliteit ActiZ
26 januari 2016

Regiobijeenkomsten over financiële afsluiting Wmo/Jeugdwet

Het nieuwe werkprogramma ISD organiseert in februari vier regionale bijeenkomsten over de financiële afsluiting 2015 voor de Wmo en Jeugdwet. De prioriteit van gemeenten en aanbieders lag begin 2015 vooral bij het waarborgen van de continuïteit van de zorg. Rond de financiële afwikkeling van 2015 spelen diverse problemen, waarbij een pragmatische aanpak onmisbaar is.

 

De uitnodiging met data en plaatsen, alsmede de link naar aanmeldformulier vindt u hier.

 

Eerder heeft ActiZ al informatie gegeven over richtlijnen voor het handelen voor de financiële afwikkeling 2015 Wmo en Jeugdwet. In de bijeenkomsten zal nader worden ingegaan op deze oplossingsrichtingen.

 

De bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit het nieuwe werkprogramma ISD. Het nieuwe programma gaat uitvoering geven aan de Werkagenda die de VNG, de zes brancheorganisaties (ActiZ, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en de VGN) en het ministerie van VWS medio 2015 hebben opgesteld. Het programma neemt daarmee de activiteiten over die voorheen werden uitgevoerd door project IZa (Informatievoorziening Zorgaanbieders) van de brancheorganisaties en het ISD-programma van de VNG.

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws