nieuws

04 januari 2016Zorg

CIZ publiceert beleidsregels indicatiestelling en aanvraagformulier subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016

Het CIZ heeft eind december haar CIZ – info gepubliceerd met informatie over de subsidieregeling eerstelijns verblijf, een link naar de beleidsregels en het nieuwe aanvraagformulier 2016 voor het eerstelijns verblijf. Onderstaand de belangrijkste aandachtspunten.

 

Wijzigingen indicatiestelling subsidieregeling eerstelijns verblijf
In de indicatiestelling voor het eerstelijns verblijf zijn een aantal zaken gewijzigd per 1 januari 2016.

In de beleidsregels is beschreven voor welke cliëntgroepen het eerstelijns verblijf wel en voor welke cliëntgroepen het eerstelijns verblijf niet wordt gesubsidieerd.
De beschrijving van de prestaties basis en intensief is aangepast aan de beschrijving in de subsidieregeling. Tot slot is aan de passage ‘bijzondere omstandigheden’ in de beleidsregels indicatiestelling 2016 het eerstelijns verblijf toegevoegd. Dit, om de tijdige doorstroom vanuit het eerstelijns verblijf naar de Wlz te bevorderen. Dit betekent dat er binnen 2 weken een vervolgindicatie moet zijn afgegeven.

 

Door de wijzigingen volstaat het huidige aanvraagformulier voor eerstelijns verblijf niet meer. Per 1 januari 2016 is een nieuw formulier ‘aanvraag indicatiestelling voor aanmelders eerstelijns verblijf’ beschikbaar.

 

Start toetsing aanvragen eerstelijns verblijf vanaf 2 januari 2016
Vanaf 2 januari wordt gestart met het achteraf toetsen van de aanvragen voor eerstelijns verblijf. De toetsingen vinden steekproefsgewijs plaats met een toetsingspercentage van 50%. Het besluit wordt niet aangepast. Indien een aanvraag wordt geselecteerd voor toetsing, wordt telefonisch contact met de aanmelder opgenomen om de aanvraag te bespreken. Dit gesprek is vooral gericht op het verkrijgen van informatie over de aanvragen, de herkomst van de cliënten en de aangevraagde prestaties. Met de informatie uit de toetsing ontstaat meer inzicht in het eerstelijns verblijf, wat van belang is om partijen voor te bereiden op de overheveling van eerstelijns verblijf naar de Zorgverzekeringswet in 2017.

 

Meer informatie
Subsidieregeling eerstelijns verblijf

Beleidsregels CIZ subsidieregeling eerstelijns verblijf

Gewijzigde aanvraagformulier

 

Laatste nieuws