VVT-Werkgeverschap

Nieuwe uitvoeringsregels ontslag

Op 24 november 2015 zijn de uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen  gepubliceerd.

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 zijn de Beleidsregels ontslagtaak UWV vervallen. De ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden die vanaf die datum worden ingediend worden beoordeeld op basis van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling (stcrt. 2015, 12685). De bepalingen uit de vroegere Beleidsregels ontslagtaak UWV hebben hun weerslag gevonden in de WWZ en de memorie van toelichting dan wel in de Ontslagregeling. Voor zover de WWZ en de Ontslagregeling hierin niet voorzien – bijvoorbeeld als het gaat om welke gegevens een werkgever moet inleveren voor het onderbouwen van de bedrijfseconomische noodzaak of voor het onderbouwen van langdurige arbeidsongeschiktheid of de herstelprognose voor de toekomstige periode van 26 weken – heeft UWV deze regels opgenomen in onderstaande uitvoeringsregels. 

De uitvoeringsregels zijn op de website van het UVW geplaatst:

Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen

Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Remco Rog