nieuws

09 juli 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Internetconsultatie aangepaste regeling vermelden BIG-nummer

De regeling dat zorgverleners verplicht hun BIG-nummer kenbaar moeten maken, is aangepast en wordt aan iedereen die wil meedenken ter consultatie voorgelegd. ActiZ vindt het met name belangrijk dat de administratieve lasten beperkt zijn en de voorgestelde verplichting niet geldt voor verpleegkundigen.

Cliënten en patiënten kunnen het BIG-register raadplegen om te zien of hun zorgverlener geregistreerd is en daarmee bevoegd en gekwalificeerd is om zijn beroep uit te oefenen. Om het voor hen makkelijker te maken om het BIG-nummer op te zoeken, wil minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) vastleggen wanneer BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer kenbaar moeten maken. Nu bepalen zorgverleners nog zelf of en waar zij hun BIG-nummer communiceren.

Internetconsultatie

Het ontwerpbesluit ligt voor in een internetconsultatie. Iedereen die wil meedenken, kan tot 30 september 2019 zijn ideeën of suggesties over het ontwerpbesluit meegeven via deze consultatie. Het streven is om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de huidige verplichting het BIG-nummer te vermelden.

Voorstel

In het aangepaste voorstel staat nu dat zorgverleners hun BIG-nummer kenbaar maken:

  • Wanneer iemand daarom vraagt;
  • bij het gebruik van hun naam op hun website;
  • onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden;
  • en in wachtruimten als hun naam daar wordt aangegeven.

Geregistreerde verpleegkundigen zijn uitgesloten van deze verplichting in het voorstel.

Overleg

De regeling is aangepast na een eerder aangekondigd voorstel van de Minister dit voorjaar. De Minister heeft de afgelopen maanden intensief overleg gehad met de brancheorganisaties in de zorg (BOZ), waarin ActiZ is vertegenwoordigd, en met de beroepsorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland, over hoe het communiceren van het BIG-nummer er in de praktijk uit moet komen te zien. De gesprekken zijn gevoerd met aandacht voor de administratieve lasten en onder voorwaarde dat er voldoende tijd is voor de invoering van de nieuwe regels. Het overleg heeft geleid tot een aangepaste uitwerking van de regelgeving.

BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online, openbaar en actueel register. Alleen wie is ingeschreven in het BIG-register, mag een beschermde beroepstitel voeren en is bevoegd om de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. De beroepen apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts en verloskundige hebben deze beschermde status. Ook de verpleegkundige is opgenomen in het BIG-register maar is uitgezonderd in het genoemde ontwerpbesluit.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin de Poorter

Laatste nieuws