nieuws

26 juli 2019VVT Nieuws

Geactualiseerde Leidraad Veilige zorgrelatie beschikbaar

Ook professionals en vrijwilligers in de zorg kunnen, bedoeld en onbedoeld, grensoverschrijdend gedrag of mishandeling plegen jegens hun cliënten. Wilt u daar meer over weten en werk maken van bewustwording, preventie en interventie? Dan is de geactualiseerde Leidraad Veilige zorgrelatie iets voor u!

De Leidraad Veilige zorgrelatie

De Leidraad Veilige zorgrelatie geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie(eenheid) voor een veilige zorgrelatie voor cliënten. De Leidraad is in drie varianten beschikbaar op www.veiligezorgrelatie.nl

  1. Aanbevelingen op één A4
  2. Compacte versie voor besluitvorming,
  3. De uitgewerkte versie).
  4. De uitgewerkte versie van de Leidraad geeft informatie, tips en adviezen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit onderwerp. De Leidraad is geactualiseerd zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving.

Relatie met de Meldcode Huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling, waarvoor de Meldcode geldt, is een naaste de pleger. De Leidraad Veilige zorgrelatie richt zich op situaties waarbij een professional of vrijwilliger van een zorgorganisatie (potentiële) pleger is. De zorgorganisatie heeft als zorgaanbieder en werkgever dan een andere verantwoordelijkheid. En van medewerkers vraagt dit de moed om bepaald gedrag van een collega bespreekbaar te maken.

Relatie met het Waarschuwingsregister

De minister van VWS heeft het voornemen om deelname aan het Waarschuwingsregister verplicht te gaan stellen. Het Waarschuwingsregister is één van de preventieve maatregelen die een organisatie kan nemen om grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door een professional te voorkómen. In de Leidraad Veilige zorgrelatie staan meerdere maatregelen, die vaak voorafgaan aan de laatste stap naar opname van een dader in het Waarschuwingsregister.

zie https://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl/

De Wie-doet-wat-Wijzer

Aan de uitgewerkte versie van de Leidraad is nu de Wie-doet-wat-Wijzer toegevoegd. Deze Wijzer helpt om (nog beter) informatie te vinden in dit omvangrijke document met toelichting op de aanbevelingen, tips en adviezen. De Wijzer vat daartoe de acties samen van relevante functionarissen om te werken aan een veilige zorgrelatie mét mogelijkheid van doorklikken naar de relevante informatie uit de Leidraad.

Voor meer informatie:

Klik hier voor document met achtergrondinformatie.

VWS:

Makers van de Leidraad:

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws