nieuws

09 april 2019Financiering, VVT Nieuws

Vraag NU subsidie aan voor ‘De juiste zorg op de juiste plek’

Het ministerie van VWS ondersteunt partijen in de regio bij de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Onderdeel van het ondersteuningsaanbod is het financieel ondersteunen van partijen via een programma bij ZonMw. U kunt nu uw subsidieaanvraag indienen!

Het ministerie van VWS ondersteunt partijen in de regio bij de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’ op verschillende manieren. Zo is er bijvoorbeeld een vindplaats van goede voorbeelden gecreëerd. Het RIVM ontwikkelt een regionale basisdataset als input voor het gedeelde beeld in de regio. Ook is er een loket waar partijen terecht kunnen met hun vragen over ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Verschillende voorbeelden van ‘De juiste zorg op de juiste plek’ en meer informatie over het ondersteuningsaanbod kunt u vinden op de website: www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Onderdeel van het ondersteuningsaanbod is het financieel ondersteunen van partijen naar de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’ middels een programma bij ZonMw. Het is een programma van 3 jaar waar in totaal 7 miljoen euro beschikbaar voor is.

De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten, waarvan er vanaf vandaag 2 open staan. 

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
  2. Deze oproep staat open tot 14 mei.
  3. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
  4. Deze oproep staat open tot 14 mei.
  5. De Uitvoeringsimpuls is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. Deze subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls.
  6. Deze oproep gaat naar verwachting open in het najaar van 2019.
  7. Met het aanvragen van een Voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.  Vouchers kunnen naar verwachting vanaf mei 2019 aangevraagd worden.

Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de website van ZonMw.

Suzanne Veen4K
Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws