nieuws

Tech lab paars ha
23 november 2018Ondernemerschap, VVT Nieuws

Eerste ActiZ Tech Lab: Van project naar transformatie

Op 21 november organiseerde de themacommissie Informatisering van ActiZ een eerste Tech Lab. ActiZ leden spraken over de transformatie die nodig is om technologie en digitaal werken te integreren in het zorgproces. De ouderenzorg staat voor de grote uitdaging om de mogelijkheden van digitalisering en technologie zo te benutten dat de kwaliteit van zorg en werk verbetert en de organisatie optimaal is ingericht.

Eerste Tech Lab

De ActiZ Tech Lab is georganiseerd voor bestuurders en directeuren. Bestuurders namen een introducé mee, bijvoorbeeld een informatiemanager. De heer drs. A.C. (Lex) de Grunt CMA, RI, lid raad van bestuur Altrecht verzorgde de plenaire presentatie. Hij is mede samensteller van het visiedocument van GGZ Nederland: @PATIENTconnect: een visie op waardegedreven GGZ.

Klik hier voor de presentatie van Lex de Grunt

Drie thema’s

Voor dit Tech Lab stonden drie kernbegrippen centraal: data, technologie en digitalisering. Leden bezochten één van de drie workshops.

Laat data voor je werken!

ActiZ introduceert een nieuw instrument: ActiZ Zorgmatch, waarmee onze leden hun organisatie kunnen vergelijken met organisaties van andere ActiZ-leden die qua type zorg (WLZ, WMO, Wijkverpleging, GRZ), omvang en stedelijkheid vergelijkbaar zijn. Vergelijking is mogelijk op indicatoren over medewerkers, cliënten en bedrijfsvoering. De ActiZ Zorgmatch maakt gebruik van openbare databronnen. De aanwezigen hadden de primeur om de ActiZ Zorgmatch te zien. De reacties waren positief: “een erg mooi instrument!”, “goed dat dit ontwikkeld is”.

Klik hier voor het bericht over de ActiZ Zorgmatch voor meer informatie

Deloitte presenteerde 'Anders kijken naar Werk in de Zorg' over duurzame inzetbaarheid. Wat leverde hun nieuwe manier kijk op instroom, inzet, doorstroom en het behoud van medewerkers op? Met name op het denken vanuit skills in plaats van diploma’s werd dieper ingegaan aan de hand van het voorbeeld van het House of Skills.

Klik hier voor de presentatie

Vanuit de Spiegelinformatie wijkverpleging zijn relevante voorbeelden gedeeld. Deze informatie is in het voorjaar 2018 uitgevraagd bij de leden. Deelnemers ontvingen elk de eigen spiegelinformatie voor de start van de contractonderhandelingen. Naar aanleiding van de presentatie ontstond een geanimeerde discussie, onder andere over de wens onder aanwezigen om met behulp van informatie als sector meer zelf het speelveld te gaan bepalen. Ook werden er mooie suggesties gedaan voor de doorontwikkeling.

Klik hier voor de presentatie

Technologie: geen projectje, maar transformatie

Doortje Boshuizen, senior adviseur van Vilans verzorgde een sessie rond vragen als: Kan en moet technologie volgend zijn op de visie op zorg? Wat vinden wijkverpleegkundigen belangrijk in hun werk en hoe kan technologie daarin helpen? Met als beoogd resultaat: nooit meer technologie die ongebruikt op kantoor of afdeling staat, maar die verbonden is met alle onderdelen van de organisatie.

De workshop was geanimeerd en leverde het inzicht op dat je eerst moet weten welk probleem je wilt oplossen, voordat je techniek inzet. En ook dat digitale transformatie vraagt om organisatie transformatie. De technologie moet dus de visie op zorg van de organisatie ondersteunen. Naast de conclusie dat we in gesprek moeten als vereniging wat wij willen dat er gaat gebeuren, anders overkomt het ons.

Klik hier voor de presentatie

Client in regie en digitalisering - op weg naar eigenaarschap van de cliënt en betere overdracht voor de professional

Jeroen Kleinjan en Maarten van Rixtel, bestuurders en deelnemers aan het programma ‘Cliënt in regie en digitalisering’, vertellen hoe zij in een ‘versnellingskamer’ samen met een ziekenhuis of huisartsen stappen zetten om te komen tot digitalisering van de informatie-uitwisseling met en voor de cliënt. Wat volgde was een geanimeerd gesprek over wat een PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving) kan betekenen voor cliënten en voor ons allemaal, als burgers die willen beschikken over hun eigen gezondheidsgegevens. Het maakt de relatie tussen cliënt en professionals gelijkwaardiger . De gevolgen daarvan voor de huidige werkwijze en het bedrijfsmodel van zorgorganisaties kwamen ook in beeld. Er is nog veel werk aan de winkel, blijkt in de versnellingskamers, maar deze gratis tweedaagse workshop blijkt een enorme hulp. Heeft u belangstelling voor zo’n versnellingskamer, dan kunt u zich melden voor een intake bij Annemiek Mulder (a.mulder@actiz.nl). In dit gesprek bekijken we samen of een versnellingskamer u kan helpen stappen te zetten op weg naar werken met PGO’s. De versnellingskamers helpen in ieder geval voorbereid te zijn op het VIPP-Care InZicht wat in de loop van 2019 gaat starten.

Meer over informatiebeleid en over technologie en zorg op actiz.nl.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws