nieuws

18 juli 2018VVT Nieuws, Zorg

Kwaliteit van eerstelijnsverblijf verder vormgeven

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport roept het veld op om de kwaliteit van het eerstelijnsverblijf gezamenlijk verder vorm te geven. Zo stelt hij in zijn brief over kwaliteit en doorontwikkeling van het eerstelijnsverblijf (ELV).

De minister informeert in zijn brief de tweede kamer over de inbedding van het ELV in de Zorgverzekeringswet tot nu toe en schetst mogelijke doorontwikkelingen. In zijn brief aan de Tweede Kamer citeert Bruins uit onderzoek van ActiZ naar ELV-patiënten, hun ligduur en hun behandelingen.

Behandeling

Ander onderzoek van Significant waaraan de minister refereert, bevestigt het standpunt van ActiZ van beperkte behandeluren in de tarieven. Als oplossingsrichting wordt gekeken naar de mogelijkheid van modulaire integrale bekostiging, waarin er verschillende intensiteiten van behandeling mogelijk zijn. Dit in samenhang met de zorgvorm aanvullende geneeskundige zorg (waarvan de overheveling van Wlz naar de Zvw voor 2020 gepland staat) en de geriatrische revalidatiezorg. 

Doorontwikkeling ELV

De minister heeft de kennis en kunde van de sector nodig bij het vaststellen wat de beste ELV-zorg is. ActiZ gaat de vraag van de minister over de ontwikkeling van kwaliteit in ELV komende periode uitwerken met de eigen leden en andere betrokken brancheverenigingen. In het najaar gaan we hierover graag met u in gesprek tijdens de ActiZ regiobijeenkomsten.

Coördinatiepunten

Ook de verbreding van de coördinatiepunten worden door de minister benoemd. In april signaleerde ActiZ dat aanbieders weliswaar coördinatiepunten hadden opgericht, maar hiervoor is geen vergoeding ontvangen. De komende periode maakt ActiZ zich hard voor een structurele bekostiging van de regionale coördinatiepunten.

anne lee edens

Laatste nieuws