nieuws

09 juli 2018VVT Nieuws, Werkgeverschap

Klaar zijn voor grote instroom nieuwe medewerkers

Zoals bekend is er de komende jaren landelijk een groot tekort aan medewerkers in de zorg. Voor de VVT alleen al zijn er tot en met 2022 ruim 170.000 medewerkers nodig. De instroom vanuit opleidingen gaat te weinig soulaas bieden, kortom de opgave voor de VVT is om actief aan de slag te gaan met het werven (en vergroten) van zij-instroom.

Lees ook Arbeidsmarktvraagstuk in 5 vragen.

Sluitende aanpak nodig: van interesse -naar kans-naar baan

Er is nog veel werk te verzetten om iedereen die geïnteresseerd is in een baan in de zorg, ook de kans te geven om kennis te laten maken met de zorg. En hopelijk vervolgens ook te laten instromen naar een baan. Het motto wat ActiZ daarbij hanteert is ‘Van interesse – naar kans – naar baan’. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt kunnen we het ons als werkgevers niet permitteren om mensen te laten lopen die belangstelling hebben voor een baan in de zorg, maar nu even niet direct bij uzelf inzetbaar zijn. ActiZ vindt dat we daarbij gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben als branche. De benodigde zij-instroom is immers groot en we denken dat als we daarin gezamenlijk optrekken dit ten goede komt aan het imago: de VVT is een branche waar zij-instromers een warm welkom vinden. Al dan niet in een passende baan!

Om de zij-instroom aan te jagen en het mooie werk in de zorg onder de aandacht te brengen start het ministerie van VWS in oktober 2018 de publiekscampagne 'Ik Zorg' Laten we als branche VVT klaar staan om de extra toestroom van geïnteresseerden die deze campagne opwekt, goed op te vangen en hen wegwijs te maken in de zorg.

Dit vraagt natuurlijk de nodige voorbereiding op alle niveaus (landelijk zoals VWS en ActiZ, regionaal door zorgaanbieders en onderwijs). Het lijkt nog ver weg maar over 4 maanden zullen overal spotjes te horen zijn en posters te zien zijn die mensen oproepen zich te interesseren voor de zorg.

Welke partijen zijn al bezig met de voorbereiding?

Diverse partijen zijn betrokken bij het arbeidsmarktvraagstuk. Over de rol, acties en belang van een regionale benadering is meer beschreven. Landelijke en regionale partijen zijn inmiddels aan de slag om te kijken hoe we de extra toestroom van geïnteresseerden goed kunnen opvangen voor een eerste warm welkom. En daarna heel belangrijk: mensen die geïnteresseerd zijn in een baan in de zorg opleiden naar een volwaardig (gekwalificeerd) zorgmedewerker. Het gaat in de voorbereiding om de volgende aspecten:

 • Alle zorgaanbieders zijn op de hoogte van de campagne en klaar voor vragen en aanmeldingen.
 • Het gezamenlijk opvangen van de nieuwe toestroom van geïnteresseerden.
 • Zorgen voor een warm welkom en wegwijs maken in de zorg en mogelijkheden.
 • Bieden van kansen om kennis te maken met de zorg (denk aan: voorlichtingsdagen, kennismakingsgesprekken )
 • Mogelijkheid tot kennismaken met de VVT in een baan
 • Snelle doorgeleiding naar een passende (leerwerk)baan voor zij-instromers.
 • Opleiden naar volwaardig zorgmedewerker (zowel via de reguliere opleidingen als nieuwe trajecten voor zij-instromers) en gezamenlijk zorgdragen voor voldoende opleidingsplaatsen.

De totale afstemming van al deze aspecten door: VWS, regionale werkgeversorganisaties, regionale samenwerking tussen werkgevers en het onderwijsveld noemen we met elkaar een sluitende aanpak! Hiervoor is het nodig dat álle partijen samenwerken waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande (overleg)structuren. Een belangrijke coördinerende rol zal daarbij weg gelegd zijn voor de regionale werkgeversorganisaties.

Zelf in actie hoe doen we dat? Wat betekent dat voor u als werkgever?

Benut de zomer om alvast na te denken hoe uw organisatie gereed kan zijn als de campagne in het najaar van start gaat. Bijvoorbeeld:

 • Hoe vangen we geïnteresseerde mensen voor werk in de ouderen zorg op in mijn organisatie? Wie is dan aanspreekpunt?
 • Hoe is de samenwerking met de regionale werkgeversverenging? Zij hebben een belangrijke rol in het coördineren van de regionale samenwerking.
 • Indien nog niet van toepassing: Werk mee via de RAAT’s in uw regio aan regionale samenwerking op het arbeidsmarktvraagstuk. Werk mee aan voorlichtingsactiviteiten voor geïnteresseerden.
 • Het is belangrijk dat de branche VVT in elke regio zorgorganisaties heeft die mensen (tijdelijk) opnemen in hun organisatie middels een Orientatiebaan. Oproep: doe mee met Oriëntatiebanen!

En verder?

We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de sluitende aanpak in de regio.

Vanuit ActiZ en de Arbeidsmarktagenda worden bijeenkomsten georganiseerd zowel voor bestuurders als voor HR en communicatiemedewerkers. Deze zullen insteken op de landelijke plannen en concrete aanpak om mensen op te vangen en doorgeleid naar een (oriëntatie)baan, opleiding of loopbaanbegeleiding. Data worden later gecommuniceerd. Houdt eveneens contact met de regionale werkgeversorganisatie in uw regio voor de concrete invulling van de sluitende aanpak in uw regio.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0963

Margriet Snellen

1-DSC_0162-002

Johanneke van Woerden

Laatste nieuws