30 maart 2017VVT Nieuws

Belang beroepsontwikkeling wijkverpleging

ActiZ vindt het belangrijk dat er versnelling plaats vindt in de doorontwikkeling van de wijkverpleegkundige functie. Het gezamenlijke plan van aanpak van NWG en V&VN ‘Samen werken aan de professionalisering van de wijkverpleegkundige beroepsgroep’ wordt door ActiZ daarom onderschreven.

ActiZ is van mening dat de professionele doorontwikkeling van de wijkverpleegkundige functie vanuit inhoudelijk en professioneel perspectief de allerhoogste prioriteit verdient. De toegevoegde waarde van wijkverpleging moet worden gedefinieerd en zichtbaar gemaakt. De inhoudelijke lading van het ‘plegen te bieden’ is geen vrijblijvende aangelegenheid. Het opleveren van ‘evidence’ is noodzakelijk wil de wijkverpleging de komende jaren haar bestaansrecht behouden.

In ActiZ-verband is in 2016 en in 2017 op meerdere momenten over het belang van de beroepsontwikkeling wijkverpleging gesproken. ActiZ heeft hierover ook met andere landelijke partijen gesproken, om te beginnen met V&VN en het NWG. De afgelopen maanden zijn ook V&VN en het NWG aan de slag gegaan. Onder de noemer ‘Samen werken aan de professionalisering van de wijkverpleegkundige beroepsgroep’ heeft dit geresulteerd in een gezamenlijk plan van aanpak.

Tijdens een Bestuurlijk Overleg onder leiding van de DG Curatieve Zorg van het ministerie van VWS op 7 maart jl. is het plan van aanpak van NWG/V&VN door alle landelijke partijen positief ontvangen. Dit is een zeer belangrijke stap. Momenteel vindt op een aantal wezenlijke onderdelen (governance/begroting) nadere uitwerking plaats. Op korte termijn vindt vervolgoverleg plaats.

Zie ook:

Bericht ‘ActiZ blij met stappen die Wijkverpleegkundig Genootschap zet

Berichtgeving over dit onderwerp door V&VN

 

Laatste nieuws