nieuws

10 maart 2017Pers, VVT Nieuws

Niet langer mooie woorden: het is tijd voor echte daden!

Ook dit jaar evalueerden de zorgorganisaties van ActiZ de inkoop van verpleeghuiszorg voor 2017 door zorgkantoren. Wat ActiZ betreft is het tijd voor verandering: zorgkantoren moeten voldoende zorg inkopen voor de geldende tarieven, zonder belemmerende eisen en spelregels. Het geld dat er is, moet zoveel mogelijk besteed worden aan zorgmedewerkers die liefdevolle zorg en aandacht geven aan verpleeghuisbewoners en niet aan administratie en juristen. De politiek, zorgkantoren, eigenlijk iedereen is het over het laatste eens. Daarom is onze oproep: zet mooie woorden om in echte daden!

Uit de resultaten van het onderzoek naar zorgcontractering Wlz 2017 blijkt dat de dialoog tussen de zorgorganisaties en de zorgkantoren verbetert, maar dat het machtsverschil tussen hen in stand blijft. Zorgkantoren hebben in 2017 opnieuw gekort op de NZa-tarieven, zoals zij dat ook in 2016 al deden. Geen enkele zorgorganisatie kon het NZa-tarief afspreken. Er is verder te weinig zware zorg gecontracteerd, waardoor het geld voor de zorg voor deze cliënten niet toereikend is en cliënten deze zorg wel nodig hebben. Ook blijkt uit de resultaten dat meerjarenafspraken vaak een ‘lege huls’ zijn: ze gaan niet over het tarief, maar met name over kwaliteitsontwikkeling. 

ActiZ vindt dat het tijd wordt voor daden in plaats van woorden. De politiek, stakeholders in de ouderenzorg en cliëntenorganisaties; iedereen is het er over eens: de zorginkoop is te complex  geworden en de administratieve lasten zijn te zwaar. Zowel bij de inkoop zelf, waar zorgorganisaties ieder jaar weer aparte plannen moeten maken en verantwoorden om iets van het gekorte tarief terug te verdienen, als bij zorgmedewerkers, die veel zaken moeten bijhouden om verantwoording af te leggen over de zorg. Ondanks die eensgezindheid verandert er nauwelijks iets. De ouderenzorgorganisaties willen dat wèl!

Petra van Dam, bestuurder van Amsta en bestuurslid van ActiZ: “Als we geen antwoord hebben op de vraag wat de jaarlijkse inkoopcyclus oplevert voor mevrouw Jansen die in het verpleeghuis in Emmen woont, dan moet het anders. Het kán ook anders! We willen reële tarieven en dat cliënten in plaats van zorgkantoren - samen met hun naasten - de regie krijgen over welke zorg zij krijgen en van wie. En we willen dat zij kunnen aangeven of de geleverde zorg ook voldoet aan hun wensen. Uiteraard blijft de IGZ toezicht houden op de kwaliteit van zorg en de veiligheid.”

De zorgorganisaties van ActiZ pleiten daarom voor  fundamenteel andere uitgangspunten voor de zorginkoop: geen tijdrovende administratieve zorginkoop waarbij geen gelijkwaardig gesprek mogelijk is. Reële tarieven om te kunnen voldoen aan de vereiste zorg en behandeling. En meerjarenafspraken, zodat zorgorganisaties ruimte hebben om te investeren in goede medewerkers, in opleidingen, in huisvesting en in nieuwe technologie.

De ouderenzorg ontwikkelt zich in razend tempo en heeft goede condities nodig om met trotse en vakbekwame medewerkers liefdevolle zorg te kunnen (blijven) leveren. ActiZ gaat graag met de zorgkantoren in overleg om grote stappen te zetten in een daadwerkelijke transformatie van de zorginkoop. Dan kan het geld dat beschikbaar voor kwetsbare ouderen, ook zoveel mogelijk aan de zorg voor hen worden besteed.

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws