nieuws

09 januari 2019

Update woensdag 9 januari 2019

Er blijft geen mantelzorger meer over

Ouderen kunnen in de toekomst minder een beroep doen op vrienden en familieleden. Ook zorginstellingen kunnen door personeelstekorten niet altijd de nodige hulp bieden. Het gevolg is dat ouderen te lang thuis blijven wonen en ongelukken krijgen. De aanwas van potentiële mantelzorgers loopt terug. Een zeventiger die hulp nodig heeft, kan momenteel een beroep doen op gemiddeld vier familieleden of vrienden. Over twintig jaar zijn dat nog maar twee, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is een bijeffect van de vergrijzing. In 2040 telt Nederland maar liefst 2,6 miljoen 75-plussers, twee keer zoveel als nu.

MantelzorgNL, de belangenvereniging voor mantelzorgers, merkt nu al dat de druk toeneemt. Het risico van de slinkende groep mantelzorgers is dat de mensen díe helpen steeds zwaarder belast worden. Soms lopen ze zelfs tegen een burn-out aan. Maar ook ouderen die aankloppen bij professionele zorginstellingen dreigen in de knel te raken, signaleert het PBL. Want om al die hulpbehoevende 75-plussers over twintig jaar bij te staan, zijn er twee keer zoveel wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers nodig, 700.000 om precies te zijn. Maar het ministerie van volksgezondheid voorziet de komende jaren al een tekort van ruim 100.000 zorgprofessionals.

Trouw 9-1-2019

 

De jeugdhulp wordt alleen beter als gemeenten lef tonen

In 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de jeugdhulp. Dit loopt tot nu toe niet goed. Zo krijgt men het financieel niet rond en driekwart van de gemeenten had in 2017 een wachtlijst voor de jeugdhulp. Nu leiden de financiële tegenvallers opnieuw tot oude reflexen, zoals meer geld aan Den Haag vragen, wachtlijsten, budgetplafonds en keukentafelgesprekken.

Om tot duurzame oplossingen te komen moeten gemeenten op een andere manier gaan kijken en handelen. Laat de gemeenten het lef hebben om anticyclisch te gaan denken: stop met de kostenobsessie en de controledrift, want deze belemmeren de gewenste verschuiving.

Schep een omgeving waar vanzelfsprekende steun is voor ouders, kinderen en jongeren. Laagdrempelige voorzieningen in de wijk zijn van cruciaal belang. Gesprekken, advies en voorlichting moeten bij de hand zijn zonder direct een label opgeplakt te krijgen of een formele verwijzing te ontvangen.

Organiseer een sterke en onafhankelijke eerste lijn. Deze moet zelfstandig kunnen bepalen welke vervolgstappen nodig zijn, ook als doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp of het gedwongen kader aan de orde is.

Erken het doorslaggevende belang van gezag en vakkundigheid van jeugdhulpprofessionals. Professionals moeten bestaande structuren ondergeschikt kunnen maken aan het perspectief van het gezin. Zorg dat professionals hun verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen.

Versterk de zeggenschap van ouders en jeugdigen. Een jeugdhulp die probeert écht te doen wat nodig is en te handelen alsof het je eigen kind, jongere of gezin is, serieus neemt, zal die zeggenschap op alle mogelijke manieren willen bevorderen.

Investeer in vernieuwers. Rijksoverheid, gemeenten en jeugdhulporganisaties moeten structureel meer investeren in experimenteren, leren en verbeteren. Er zijn genoeg vernieuwers, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en professionals die laten zien dat gemeenten en organisaties het nog veel beter kunnen doen.

Sociale Vraagstukken 9-1-2019

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws