nieuws

02 januari 2019

Update woensdag 2 januari 2019

Het zoet en zuur van 2019

Ruim een jaar geleden deed premier Rutte een belofte aan de bevolking. Bij de presentatie van het regeerakkoord zei hij dat het goed gaat met Nederland, maar dat 'te veel mensen dat nog niet voelen in hun persoonlijk leven'. Over die belofte: vrijwel alle Nederlanders krijgen het komende jaar meer te besteden. Een belangrijke oorzaak is het verlagen van de inkomstenbelasting. Arbeid wordt minder belast.

Maatregelen die de zorg betreffen: Chronisch zieken die thuis ondersteuning nodig hebben, via de Wmo, betalen daar vanaf dit jaar een lagere eigen bijdrage voor. Er komt een vast tarief van 17,50 euro per vier weken. Vooral voor mensen die nu een groot deel van de maatschappelijke ondersteuning zelf betalen, is dat een grote verandering. Zo wil het kabinet de stapeling van zorgkosten voorkomen. Gemeenten hebben de vrijheid om zelf eventueel een nog lager tarief dan 17,50 euro te vragen. Bijvoorbeeld bij mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen.

Er komt een maximum aan de eigen bijdragen voor medicijnen. Deze eigen bijdrage wordt nu gevraagd als iemand duurdere merkmedicijnen wil hebben in plaats van de goedkopere variant die de apotheker meegeeft. De eigen bijdrage voor duurdere varianten medicijnen wordt 250 euro maximaal.

De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt met 50 euro tot 1189. De maximale zorgtoeslag voor partners groeit met 193 euro naar 2314.

Trouw 2-1-2019 

Een op de vijf zorgmedewerkers verlaat werkgever

De uitstroom van medewerkers bij zorgaanbieders is zo gigantisch dat deze de instroom grotendeels tenietdoet. Werkgevers moeten meer werk maken van goed werkgeverschap, adviseert de commissie Werken in de zorg aan de minister van VWS.

Verreweg de meeste energie stoppen zorgaanbieders en opleiders in het verhogen van de instroom en het verbeteren van het opleidingsrendement. Maar de uitstroom is in de zorg zo hoog dat deze inspanningen om nieuwe mensen binnen te halen teniet wordt gedaan. De redenen voor vertrek zijn niet eenduidig te benoemen. Het gaat om een complex van factoren, die te maken hebben met het management, de inhoud van het werk en de werkdruk. Andere factoren zijn onvoldoende werksfeer, onvoldoende professionele trots, niet zelfstandig kunnen werken, onvoldoende flexibiliteit, continuïteit, professionele ontwikkeling, begeleiding op het werk en salaris.

De oplossing ligt volgens de commissie voor een belangrijk deel bij zorgaanbieders zelf. Ze doen er goed aan een kritische blik naar binnen te richten en de vraag te beantwoorden waarom mensen niet meer bij hun organisatie werken. Verder beveelt de commissie-Terpstra aan om een deel van de SectorplanPlus subsidies te gebruiken voor behoud van personeel. Die worden nu nog alleen ingezet voor het vergroten van de instroom. Opmerkelijk is dat de commissie adviseert nog eens kritisch te kijken naar de verdeling van de SectorplanPlus subsidies. Van die 320 miljoen euro aan subsidie is 260 miljoen euro gereserveerd voor verpleeghuizen. De commissie wijst erop dat veruit de meeste ouderen thuis wonen en thuis zorg krijgen. Van de 85-plussers woont zelfs 70 procent thuis. En dat percentage gaat de komende jaren fors stijgen. Ook stelt de commissie de 85/15-norm ter discussie: ’85 procent van de genoemde 2,1 miljard euro dient door de instellingen besteed te worden aan “handen aan het bed”. Het helpt mogelijkerwijs als een groter deel van de beschikbaar gestelde middelen aan vernieuwende oplossingen besteed kan worden.’

Zorgvisie 2-1-2019

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws