nieuws

16 januari 2019

Update woensdag 16 januari 2019

Den Haag vreest voor de ‘unknown-unknowns’ bij no-dealbrexit

De politieke chaos in Londen nadert het kookpunt, nu het Britse parlement gisteravond met grote meerderheid de brexitdeal met de EU heeft weggestemd.

De afgelopen twee jaar is voor Nederland in kaart gebracht wat er verandert. De grote onzekerheid zit bij wat Stef Blok en Kajsa Ollongren opvoeren als ontwikkelingen die niet te voorzien zijn. Elk ministerie heeft naar de gevolgen van de brexit gekeken voor het eigen beleidsterrein.

Gevreesd wordt voor een gebrek aan medicijnen en hulpmiddelen uit het Verenigd Koninkrijk. Zorgminister Bruno Bruins kan, als de nood aan de man komt, ontheffing geven voor de import van genees- en hulpmiddelen die formeel niet zijn toegelaten in de EU. Ook kan hij de export van schaarse geneesmiddelen zo nodig verbieden en alternatieve apothekersbereidingen toestaan. Diploma’s van zorgverleners worden niet meer automatisch erkend. Artsen en verpleegkundigen moeten aantonen dat ze aan de beroeps- en taalvaardigheidseisen voldoen. Voor 'disfunctionerende beroepsbeoefenaren' wordt straks niet meer gewaarschuwd en zorgvergoedingen vervallen.

Iedereen in Den Haag zich schrap voor de 'te voorziene problemen' van de brexit. Maar hoe bereid je je voor op wat je niet weet? In hun 'brexitverzamelwet' bepalen Blok en Ollongren dat een minister in z'n eentje de wet terzijde kan schuiven als dat nodig is 'voor een goede tenuitvoerlegging van een bindende EU-rechtshandeling' of 'ter voorkoming van onaanvaardbare gevolgen' van de brexit. Regeren per decreet. Het is het meest omstreden onderdeel van de kabinetsvoornemens.

Het Financieele Dagblad 16-1-2019

Alleen pinnen bij gemeenten? Slechte zaak, vindt 50Plus

Wat als iemands banksaldo leeg is of de pincode kwijt? 50Plus maakt zich zorgen. Volgens de ouderenpartij is een cashloze maatschappij een gevaar voor kwetsbare groepen, onder wie ouderen, laaggeletterden en gehandicapten. Kamerlid Martin van Rooijen voelt zich gesteund door De Nederlandse Bank (DNB), die vorig jaar stelde dat papiergeld bruikbaar en bereikbaar moet blijven.

Winkeliers geven de voorkeur aan pinnen. Dat is makkelijker, en vooral ook veiliger. Sommige busmaatschappijen accepteren om die reden geen contant geld meer. Van Rooijen heeft daar begrip voor. Het probleem, zegt hij, is de overheid. Volgens hem waren er vorig jaar 21 gemeenten met alleen pinautomaten aan het loket. Burgers moeten paspoorten en andere documenten altijd contant kunnen betalen, vindt hij. Ook minister Hoekstra van financiën vindt dat de gemeenten waar alleen met een pinpas kan worden betaald met een oplossing moeten komen.

Trouw 16-1-2019

75-plussers niet overal zo zelfstandig

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelde cijfers over zelfstandig wonende ouderen op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op 1 januari 2018 woonden volgens het CBS in Nederland bijna 1,3 miljoen 75-plussers op zichzelf tegenover 106.000 ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De laatste categorie wordt in hoog tempo afgebouwd als onderdeel van de zorgtransitie, die voorschrijft dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig dienen te blijven. Voortaan wordt het thuis wonen pas opgeheven wanneer een medische indicatie voor het verpleeghuis is afgegeven. De voormalige verzorgingshuizen zijn nu zelfstandige wooncomplexen, waarvan de bewoners zelf zorg kunnen inkopen.

Voor het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) is de ontwikkeling reden om te pleiten voor nieuwe, passende woonvormen voor ouderen. Het planbureau becijferde in 2013 al dat bij ongewijzigd bouwbeleid in 2040 meer dan 400.000 75-plussers in een niet op hun leeftijd en behoeften afgestemde woning zitten.

Volgens de VNG woonde aan het begin van de eeuw 85 procent van de Nederlanders boven 75 jaar zelfstandig. Hun aantal is onder invloed van de maatregelen gegroeid naar 92 procent. Omdat ook de vergrijzing toeneemt, steeg het aantal nog thuiswonende 75-plussers tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 met ruim 28.000.

Algemeen Dagblad/Amersfoortse Courant 16-1-2019

Ouderen in dorp wonen langer thuis

In Alphen, Gouda en Woerden wonen respectievelijk 93,4, 90,4 en 92,4 van de 75-plussers zelfstandig. Een spijkerharde verklaring voor de vele zelfstandig wonende 75-plussers hebben de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en welzijnsorganisatie SAM niet. Wel denken zij dat het een rol speelt dat er in de dorpen binnen de gemeente een grote gemeenschapszin heerst en mensen naar elkaar omkijken. ‘In tegenstelling tot bijvoorbeeld de steden heerst hier een cultuur van zorgen voor elkaar en is er een sterke sociale cohesie. Daardoor kunnen ouderen vaker zelfstandig blijven wonen, iets wat de meesten ook graag willen’, licht Mirjam van Veen, directeur van SAM toe.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn door een toenemend aantal zelfstandig wonende ouderen dringend nieuwe, passende woonvormen voor ouderen nodig. Bovendien zal de vraag daarnaar flink toenemen. Gert Nap, voorzitter van de WMO-raad, onderschrijft dat.

Algemeen Dagblad/Het groene hart 16-1-2019

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws