nieuws

04 januari 2019

Update vrijdag 4 januari 2019

Nederlandse patiënt het kortst in ziekenhuis van heel Europa

In Duitsland liggen patiënten gemiddeld twee keer zo lang in het ziekenhuis als in Nederland. Dat is vooral te verklaren door ons efficiënte stelsel, zegt Thoms Meens van Patiëntenfederatie Nederland. Na een ingreep kan iemand vaak snel naar huis. Misschien wel de belangrijkste drijfveer voor korte opnames is kostenbesparing. De ligduur wordt steeds korter. Nu staat iemand gemiddeld in 4,5 dag weer buiten, een jaar eerder was dat nog 5,2 dagen. Het kán ook zonder dat ze zorg tekortkomen. Uit onderzoek uit 2017 blijkt dat één op de tien patiënten binnen dertig dagen toch weer in het ziekenhuis belandt.

Van der Horst van de ziekenhuisvereniging ziet ook dat niet alle patiënten even blij zijn met hun snelle ontslag. ‘Ze begrijpen niet dat ze alweer naar huis moeten, terwijl ze zich nog niet goed voelen', zegt hij. ‘Dat speelt vooral onder ouderen. Jongere mensen vinden het vaak prima om zich via een tablet te laten monitoren.' Vooral de zorg rond ouderen die in het ziekenhuis belanden moet goed worden bekeken. ‘Er zijn robuuste ouderen die goed voor zichzelf kunnen zorgen en mantelzorg hebben, en ouderen die niet naar huis kunnen. Daartussenin zit een groep van wie we soms denken dat ze het wel aankunnen, maar bij wie blijkt dat het toch niet gaat.'

Algemeen Dagblad 4-1-2019 

'Ouderen moeten zich kunnen blijven ontwikkelen'

Nederland telt steeds minder niet-internetters. De groep slonk van 1,2 miljoen mensen in 2015 naar 886.000 in 2018, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral 75-plussers beginnen er niet meer aan, maar dat geldt niet voor iedereen, blijkt in het Rotterdamse Zorgcentrum Atrium. Het Atrium is een kleinschalige woonvoorziening van de Lelie Zorggroep en biedt onderdak aan 65 mensen, vertelt activiteitenbegeleidster Wittekoek, terwijl ze voor het dagelijkse koffiemomentje aanschuift en intussen enthousiast passerende bewoners begroet. Zij helpt bewoners om gebruik te maken van internet. Helaas is er alleen in de gemeenschappelijke ruimte een draadloze internetverbinding met de rest van de wereld. Ouderen gebruiken internet om informatie over de boeken op te zoeken. Er zou bij internetvoorzieningen meer aan ouderen gedacht moeten worden, want er komen steeds meer ouderen. Wat haar betreft pakken sociale wijkteams de taak op ouderen dichter bij de digitale wereld te betrekken. 'Het leven wordt er voller door, je weet zo beter wat er zich afspeelt in de wereld.' Eerder bood het Atrium in samenwerking met stichting WMO Radar en ouderenorganisatie Spirit 55+ de computercursus Klik & Tik aan.

Nederlands Dagblad 4-1-2019 

Hoofdlijnenakkoorden remmer groei zorguitgaven met 2 miljard

De zorgkosten zullen in de periode 2017-2012 met 16,7 miljard toenemen, zonder de hoofdlijnenakkoorden zou dat 1,9 miljard euro meer zijn. Het is voor het eerst sinds zes jaar dat de zorg harder groeit dan de economie. De groei komt doordat het zorggebruik toeneemt met de vergijzing, maar ook door dure technologische innovaties. De toename van de welvaart stuwt volgens ING ook de uitgaven aan de zorg.

De ouderenzorg zal het hardst groeien, mede doordat het kabinet daar meer geld voor uittrekt. In 2019 krijgt de ouderenzorg er ruim één miljard euro bij. Net als in 2018 zijn deze extra middelen voor het grootste deel gericht op een kwaliteitsimpuls voor verpleeghuizen. Ook gaat er extra geld naar wijkverpleging, e-health en overige ondersteuning van ouderen die in hun eigen omgeving blijven wonen.

Aan de andere kant heeft minister Bruins van Medische Zorg met vier zorgsectoren bestuurlijke akkoorden gesloten, voor de geestelijke gezondheidszorg, de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de wijkverpleging. De huisartsenzorg en wijkverpleging krijgen ruimte om te groeien, terwijl de ziekenhuizen en de ggz de groei de komende jaren moeten beperken.

De hoofdlijnenakkoorden lijken onbedoelde effecten te hebben. Terwijl de ziekenhuizen door de druk van groeiplafonds geen ruimte zien voor de benodigde investeringen in ICT en innovatie, is in de ggz geld blijven liggen terwijl er tegelijkertijd lange wachtlijsten voor de zorg zijn. Het akkoord voor de medisch specialistische zorg lijkt de kloof tussen ziekenhuizen met een sterke marktpositie en de rest te vergroten.

Nederland is uit de top tien van landen met de hoogste zorguitgaven gevallen en staat nu op plaats 11.

Skipr 3-1-2019

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws