nieuws

18 januari 2019

Update vrijdag 18 januari 2019

Wijkteams maken zorg duurder

Gemeenten met wijkteams verwijzen inwoners vaker door naar duurdere hulp dan gemeenten zónder wijkteam - een verschil van 14 procent. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Centraal Planbureau (CPB). Terwijl wijkteams werden opgericht om het gebruik van duurdere hulp terug te brengen. Het CPB enquêteerde 167 gemeenten en richtte zich puur op zorggebruik vanuit de Wmo, en daarbinnen op dagbesteding en begeleiding. Wijkteams moeten problemen van mensen, zoals schulden of overbelasting door mantelzorg, in een vroeg stadium signaleren zodat een voordelige, snelle oplossing mogelijk is.

Driekwart van de gemeenten heeft wijkteams. Kostenbesparing werd meteen ingeboekt. Zo bezuinigde het rijk in 2015 zo'n 11 procent op het budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Maar nu blijken de wijkteams juist te leiden tot meer dure hulp. Een kwart van de gemeenten heeft géén wijkteam, maar alleen een zorgloket in het gemeentehuis. Die gemeenten verwijzen mínder vaak door naar duurdere hulp, mogelijk doordat de zorgambtenaar achter dat loket ‘naast de belangen van de cliënt ook rekening houdt met de kosten voor de gemeente’.

NRC Next 18-1-2019

De Zonnebloem bezorgt een glimlach

Om de paar weken komen vrijwilligsters van Nationale Vereniging De Zonnebloem op de koffie bij oudere mensen. Maria Damen is een van hen. "Ik zwijg en hoor alles aan", zegt Maria Damen. "Dat is ook goed, de ouderen hebben geen boodschap aan mijn zaken. Als vrijwilliger ben je een soort vertrouwenspersoon. Sommigen komen niet meer onder de mensen." Het zijn deze huisbezoekjes waarmee De Zonnebloem 70 jaar geleden begon. En hoewel de vereniging meer bekendheid geniet vanwege de cruisevakanties, houdt een groot deel van de 1100 lokale afdelingen nog steeds dit soort visites.

Er werken 38.000 vrijwilligers bij De Zonnebloem. Samen zetten zij zich met 1100 afdelingen in voor 112.000 hulpbehoevenden. Maria Damen: "Eén keer per jaar mogen de mensen bij onze afdeling hun wens opschrijven. Als die te realiseren is, doen wij dat. Soms gaat het om heel simpele dingen. Een vrouw wilde graag het nieuwe station eens van binnen zien. Het is een kleine moeite om daar gehoor aan te geven."

Trouw 18-1-2019

30 procent van de cliëntondersteuners kan niet onafhankelijk werken

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een op de drie cliëntondersteuners ervaart dat hun onafhankelijkheid ernstig onder druk staat. Dat blijkt uit onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede, in opdracht van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB).

Van de cliëntondersteuners die binnen de Wlz werken, geeft maar liefst 31 procent van de respondenten aan dat hun onafhankelijkheid onder druk staat. De cliëntondersteuners zijn afhankelijk van de zorgkantoren en zorgaanbieders die de cliënten naar hen doorverwijzen. Tegelijkertijd is het zorg-in-natura-aanbod van een gecontracteerde zorgaanbieder niet altijd het beste aanbod.

Rond de Wmo is het nog slechter gesteld. Van deze groep cliëntondersteuners zegt een derde niet onafhankelijk te kunnen werken. 15 procent van de respondenten geeft bovendien zelf beschikkingen af voor de cliënten waar ze als cliëntondersteuner voor werken. In zo’n positie is onafhankelijkheid per definitie onmogelijk. Ook als de cliëntondersteuners zelf geen beschikkingen afgeven, zijn ze vaak verbonden aan een gemeentelijk wijkteam. Dat geldt voor de helft van de Wmo-cliëntondersteuners. In die situatie ervaren ze veel druk om te voorkomen dat budgetten overschreden worden.

Zorgvisie 18-1-2019

VWS stelt jeugdautoriteit in

Het ministerie van VWS heeft per 1 januari een jeugdautoriteit ingesteld. Die gaat de continuïteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bewaken en bemiddelen wanneer de ondersteuning vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) onvoldoende helpt.

Als jeugdhulpaanbieders en gemeenten het onderling niet eens worden, kunnen zij eerst terecht bij het OZJ. Het OZJ ondersteunt de jeugdregio’s en cliëntenorganisaties. Helpt dat niet, dan kan de jeugdautoriteit een rol spelen. De jeugdautoriteit bemiddelt bij de inkoop van specialistische jeugdhulp en spreekt gemeenten aan als de continuïteit van de zorg in het geding komt. Ook denkt zij mee over bestuurlijke maatregelen die moeten worden getroffen.

De jeugdautoriteit is de opvolger van de Transitie Autoriteit Jeugd, die in december is gestopt.

Skipr 17-1-2019

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws